Do „Klubíčka“ chodí více než 120 dětí, má čtyři věkově smíšené standardní a jednu speciální logopedickou třídu. O děti se stará deset učitelek. Děti zde najdou bohaté zázemí – zahradu s několika pískovišti a prolézačkami, v jednotlivých třídách je nové vybavení. V roce 2005 byla rekonstruována také hlavní kuchyně. Součástí dne otevřených dveří byla výstava fotografií z historie školy.