Duševně nemocní už třetím rokem využívají služby Klubu Cedr, který v Žamberku na podzim roku 2007 otevřelo pardubické SKP - Centrum.
Do třetího roku provozu Klub Cedr sídlící v budově městského úřadu vstoupil s novinkou a u jedné nezůstane – ke třetím narozeninám dá klientům rozšíření služeb do Ústí nad Orlicí.

U jedné novinky letos nezůstanou

Cedr se v Žamberku rozrostl. Ročně jeho služeb využívají desítky klientů, kteří v jeho zázemí hledají přátele a tolik potřebný sociální kontakt, sociálně-právní poradenství, smysluplnou náplň volného času a nově i Integrovaný psychoterapeutický program. „Určen je pacientům trpícím schizofrenií. Ti mívají problémy s kognitivními funkcemi, které se vlivem onemocnění a léčby zhoršují. Program je založen na tom, že se snaží cvičeními a dalšími metodami obnovit paměť,“ přiblížila Anna Ročková, která je ředitelkou obecně prospěšné společnosti Cedr Pardubice.

V jeho žamberské pobočce je prostor i na rukodělné dílny nebo vzdělávací kurzy. Podobnou náplň a ještě něco navíc bude mít sociálně-terapeutická dílna v Ústí nad Orlicí, jejíž otevření se plánuje na září. Sídlit bude v ulici T. G. M. v čísle popisném 115.

„Dílna bude určena klientům s duševním onemocněním, bude jim pomáhat v nácviku pracovních dovedností,“ naznačila Anna Ročková. „Klienti budou vyrábět bižuterii – navlékat korálky, protože většinou mají problémy s jemnou motorikou, textilní hračky, keramiku, dekorativní předměty,“ upřesnila. Sociálně-terapeutická dílna bude otevřena denně od 8 do 13 hodin, do 15 hodin bude následovat poradenství a realizace individuálního rehabilitačního plánu klientů.