Technické služby města tady v závěru roku upravily a opravily chodník a vytvořily takzvané zálivy na vozovce pro parkoviště pojmenované K plus R (Kiss and Ride, česky polib a jeď). Na okraji parku na Náměstí Otmara Vaňorného nejde o náhodu: sem totiž ráno přivážejí někteří rodiče své ratolesti auty do škol, takže v místě se jen krátce rozloučí a zase odjedou.
Tato dopravní značka, pro mnohé uživatele chodníků a vozovek zřejmě dosud málo známá, nebo dokonce neznámá, umožňuje právě řidičům zastavit na vyznačeném místě, aby spolucestující vystoupili, případně nastoupili. Pak musí řidič pokračovat na některé nejbližší parkoviště, které nalezne například na autobusovém nádraží, u krytého plaveckého bazénu, proti sportovní hale nebo u stavební školy, tedy vesměs v poměrně nevelké vzdálenosti od vlastního centra města. Ráno není tento prostor obsazen parkujícími vozidly, pokud ovšem policie zjistí obsazení ve dne, bude řidič čelit podezření ze spáchání dopravního přestupku.
Na chodnících ve jmenovaném úseku ocení chodci bezbariérový přístup, chodí se zde po zámkové dlažbě. Technické služby vybavily vloni chodníky touto dlažbou ještě v dalších ulicích, mj. v Průmyslové ulici za železniční tratí. Oprava jmenovaného úseku v Komenského ulici přišla na 895 tisíc korun, opravy na jiných místech ve městě na dalších 1,6 milionu korun. V jedné ze šesti vesnických částí města – v Domoradicích – přidaly technické služby opravu místní komunikace.

(jko)