Potřebným seniorům pomůže sbírka trvanlivých potravin nazvaná symbolicky „Kilo", kterou uspořádá Dům dětí a mládeže Kamarád, respektive mladí lidé zapojení do projektu Sme spolu. Ten spojuje mládež z Čech a Slovenska. Jeho cílem je vytvoření mládežnických parlamentů nebo neformálních skupin, které by hájily zájmy dětí a mládeže.  „V rámci projektu jsme se s mladými účastníky dohodli na zorganizování sbírky, která pomůže potřebným seniorům v České Třebové," vysvětlují pracovnice DDM. „Je to smutné, ale máme seniory, kterým na jídlo zůstává hodně málo peněz," konstatovala místostarostka Jaromíra Žáčková.
Zhruba dvacítku seniorů, pro které bude vytvořena malá „potravinová banka", vybere odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci s komisí pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou. Veřejnost bude moci trvanlivé potraviny, například mouku, cukr, těstoviny, sůl, rýži, olej, mléko, luštěniny, kompoty, marmelády a další, nosit do malého sálu Kulturního centra v době velikonoční výstavy. Ta se uskuteční ve dnech od 10. do 15. dubna. Vernisáž se bude konat ve čtvrtek 10. dubna ve 14 hodin. Své výrobky a velikonoční dekorace  představí českotřebovské školy a různé zájmové organizace.