Pedagogové obou škol pak jednali o programu spolupráce pro příští školní rok. Čas zbyl také na prohlídku Ústí nad Orlicí, minigolf a návštěvu rozhledny na Andrlově chlumu.