Občanské sdružení se opírá o mandát šestnácti tisíc podpisů občanů, kteří nesouhlasí se zbouráním historické nádražní budovy. Od svého založení se snaží vyvíjet takovou činnost, která je věcná, nabízí konkrétní řešení a pomáhá dosažení vytčeného cíle – přestavbě stanice při zachování historické budovy. V tomto smyslu dosáhlo prvního dílčího úspěchu. Investor již připouští řešení kolejiště bez bourání historické budovy, což bylo ještě před rokem vyloučeno. Občanské sdružení předložilo náměty a koncepční návrhy, dokládající možné varianty řešení. Že o nich ostatní strany zatím neměly zájem jednat, není naší vinou. Takovou věcnou diskusi bychom velmi uvítali. Bohužel se namísto ní dostává našim iniciativám pouze apriorního odmítání.
Pro posouzení pozice našeho občanského sdružení v celé kauze je nutno si uvědomit, že nejsme ani investorem, ani projektantem, ani schvalujícím místem, vydávajícím jakákoliv právoplatná rozhodnutí v této věci. Je proto zcela nemístné a účelové obviňovat občanské sdružení z jakéhokoliv zdržování přípravy výstavby. Faktické kroky a jejich časování jsou čistě v kompetenci ostatních partnerů, z nichž většina se navíc účastnila uvedeného jednání.
Jednání 9. 9. 2009 a následné vyjádření starosty Peška vyznělo jako pokus o diskreditaci úsilí občanského sdružení a náhradu věcného řešení útokem na osobu ing. Kadrmana a jeho obviněním z neserióznosti. To sice pravděpodobně vyhovuje lokální politické atmosféře, je ale pouhým únikem od základního problému.

Prof. ing. arch. JIŘÍ SUCHOMEL
Předseda expertního týmu občanského sdružení Nádraží nedáme!