Nejvíce jsou přitom mladí lidé zastoupeni na Žambersku, Litomyšlsku a Poličsku. Na sto dětí mladších patnácti let v kraji připadá 123 seniorů pětašedesátiletých a starších, což je v mezikrajském srovnání pátý nejnižší podíl.

V sousedním Královéhradeckém kraji je tento podíl nejvyšší ze všech krajů. Projekce do roku 2050 počítá s poklesem celkového počtu obyvatel a procento mladých lidí se zmenší na úkor procenta seniorů v populaci.