Přípravu na pomoc během zimních měsíců potvrdil mluvčí Charity Jan Oulík. „Charitní síť v chladném období výrazně rozšiřuje kapacity a služby právě pro ty, kteří žijí na ulici a nemají se kam vrátit,” řekl Oulík. „Zavádíme znovu již osvědčená opatření, jakými jsou vyhřívané obytné buňky či „teplé židle“, na kterých může osoba bez domova bezpečně a v teple strávit mrazivou noc,” dodal mluvčí Charity. Upozornil však, že krátkodobý azyl a teplé jídlo je jen dílčím, okamžitým řešením neutěšené situace těchto lidí.

Píšeme také:

Pokud někde volná lůžka chybějí, nabízejí Charity alespoň možnost přečkat noc na takzvané teplé neboli suché židli. Znamená to, že se lidé z ulice mohou uchýlit do místnosti se sociálním zařízením, kde přestojí to nejhorší, a většinou dostanou i polévku nebo čaj na zahřátí.

Každý si poradí po svém

Klíčové je, aby se informace o dostupných možnostech k daným lidem dostaly. Proto vysílá Charita do ulic terénní pracovníky, kteří je vyhledávají a instruují, kam se mohou obrátit a za jakých podmínek. Podobnou úlohu mají často také strážníci, kteří dočasné přístřešky bezdomovců obcházejí a radí jim, kam se mohou před mrazy schovat.

„Na zimu půjdu na protialkoholní léčení,“ uvedl jeden z oslovených bezdomovců pan Jaroslav. Oslovená žena bez domova prý půjde vyhledat útočiště na charitu. Další muž ale blížící se mrazy ještě neřešil. „Letos jsem nad tím ještě nepřemýšlel. Uvidíme až podle situace,“ odpověděl další bezdomovec na otázku, kde bude v zimě spát.

Podle odboru sociálních služeb v Ústí nad Orlicí je v porovnání s jinými městy bezdomovců v Ústí málo. Pohybují se hlavně v centru města a jeho okolí. Sociální pracovníci se snaží lidem bez přístřeší pomáhat, jak je to jen možné. „Naše činnost spočívá zejména v mapování těchto osob, vyhodnocení jejich situace a v následném poradenství,“ uvedla vedoucí odboru Ivana Nečekalová.

Chtějí zřídit sedárnu

Protože v Ústí nad Orlicí není žádný poskytovatel sociální služby typu noclehárna, azylový dům nebo denní centrum, nabídka přímé pomoci v tomto směru je limitovaná. „Nabízíme možnost zprostředkování kontaktu na zařízení tohoto typu v okolních městech. Stejně tak jsou nabízeny kontakty na ubytovny, které jsou v našem městě pouze soukromé, všechny bez schváleného provozního řádu, na které nelze pobírat sociální dávky na bydlení. Bez nároku na tyto dávky se osoby bez přístřeší dostávají do situace, kdy nemají finanční prostředky na úhradu ubytování,“ vysvětlila vedoucí odboru.

Bezdomovcům jsou dále nabízeny služby ošacovacího střediska v Oblastním spolku Českého červeného kříže, sociální sprchy v Oblastní charitě, případně i potravinová pomoc. „V současné době město aktuálně řeší zřízení a provozování 'sedárny' pro osoby bez přístřeší, kterou budou moci využít v případě zhoršení počasí, kdy teploty spadnou pod bod mrazu,“ upozornila Nečekalová.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě nabízí dvacet lůžek. „Jelikož je prostor na pokojích omezený, může být k pobytu v azylovém domě přijata matka s maximálně čtyřmi dětmi,” vysvětlila koordinátorka služby Eva Pírková.

Ve Vysokém Mýtě mohou lidé zajít také na městem zřízenou ubytovnu. „Bezdomovcům jsme vytvořili podmínky pro osobní hygienu v městské ubytovně v Čapkovské ulici. Zároveň jim zde poskytujeme oblečení, potravinovou pomoc a hygienické potřeby, které zajišťuje Charita Nové Hrady,“ řekl starosta František Jiraský.

Teplá sprcha a jídlo

V Nízkoprahovém denním centru v Lanškrouně se mohou lidé přijít osprchovat a pobýt v teple a bezpečí. V odpočinkové místnosti mají k dispozici nádobí, mikrovlnou troubu a rychlovarnou konvici pro ohřev vlastního jídla a pití. „Pracovnice nízkoprahového centra jsou připraveny poskytnout potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé životní situace,” sdělila vedoucí centra Martina Šedová.

Rodinné centrum Rosa v České Třebové je také výdejním místem potravinové pomoci. Jídlo tam pravidelně vozí Potravinová banka Pardubice. Množství potravin ale rozhodně nestačí pro všechny. „Těch, kteří tu podporu potřebují a kteří jsou na té listině proto, aby byli podpořeni jídlem, je opravdu hodně,“ podotkla vedoucí rodinného centra Rosa Šárka Březinová.

Pomoci mohou i ostatní lidé, a to například formou Nocleženky. Jedná se o poukaz v ceně 100 korun, který jednomu člověku bez domova umožní strávit noc v teple. Nezahrnuje však pouze nocleh samotný, ale i další pomoc a rozvoj služeb pro lidi bez domova.

„V rámci Nocleženky člověku bez domova nabízíme přespání v noclehárně Armády spásy, polévku a teplý nápoj, možnost osobní hygieny, základní ošetření a zdravotní prohlídku,” řekla koordinátorka projektu Lenka Kořínková a dodala, že hlavním a dlouhodobým cílem je navrátit člověka zpět do běžného života a dostat ho do bodu, kdy už žádnou Nocleženku nepotřebuje a je zcela soběstačný.