Svážení biologického odpadu se od tohoto měsíce provádí na území Vysokého Mýta v určených dnech. Město vydalo kalendář svozu, jakýsi jízdní řád, v němž jsou viditelně vyznačeny svážecí dny.

Množství roste

V době vegetace se počítá se svozem jednou týdně, v době mimo vegetaci jednou za čtrnáct dnů. Lidé se mohou orientovat podle plánků umístěných ve vchodech panelových domů na sídlištích, kde jsou vyznačena stanoviště sběrných nádob. Technické služby města mají na tento druh odpadu nápadné hnědé nádoby (compostainery). Těch bylo nedávno rozmístěno 91 v sídlištní zástavbě, čímž se zajistily podmínky pro třídění tohoto odpadu na sídlištích.
Od března do konce června se koná nejnovější soutěž ve městě nazvaná nezvykle „O nejlepší biovchod“. Jednotlivá sběrná místa soutěží o čistotu odpadu i co největší nasbírané množství. „Pro pilotní projekt, jenž se konal v roce 2006 od dubna do října, bylo rozmístěno 163 těchto nádob v části sídliště, ve starší zástavbě rodinných domků a u některých nových rodinných domků. Tehdy se posbíralo prvních 67 tun bio〜odpadu. Vloni v říjnu se rozvezlo 127 nádob do dalších rodinných domů, vloni se celkově vytřídily již 102 tuny. K polovině letošního dubna je rozvezeno již 381 nádob, od dubna 2006 do 15. dubna letošního roku je vytříděno skoro 200 tun,“ vysvětlila postup v třídění této komodity ve městě Stanislava Jetmarová z městského úřadu.

Odvoz je zdarma

Ta také zdůraznila, že prakticky všichni obyvatelé města již mohou třídit bioodpad: „Odvážení je bezplatné, odpad se vozí do bioplynové čili fermentační stanice ve Šnakově, kde se vyrábí bioplyn a elektrická energie. Stanice je nyní ve zkušebním provozu. Třídění v rodinných domcích je dobré, prakticky bez závad. Na sídlištích to bývá horší, občas se někdo splete a vhodí do hnědé nádoby i něco jiného, což se musí třídit ve stanici. V příštím roce předpokládáme rozšíření nádob k dalším rodinným domům, je to ještě jakási rezerva, ve městě se pořád staví,“ pokračovala Jetmarová.

Do šesti integrovaných vesnických částí Vysokého Mýta rozeslala radnice dopisy vysvětlující smysl a vlastní provádění sběru bioodpadu. Odezva však nebyla příliš velká, obyvatelé osad přece jen tento odpad spotřebují jinak než lidé ve městě. Takže v osadách zatím nádoby umístěny nejsou.

(jko)