Už třetí volební období stojí v čele ústecké radnice stavař s uměleckými sklony Petr Hájek. Plánů, které by chtěl za necelé čtyři roky stihnout, má ústeckoorlický rodák a patriot víc. Prim v nich však hraje areál bývalé textilní továrny Perla nedaleko historického centra města, který by měl projít zásadní revitalizací.

Jaké jsou hlavní priority právě započatého volebního období. Změnily se oproti předchozím čtyřem letům, kdy jste by starosta?

Priority se nezměnily. Díky tomu, že koalice a nejužší vedení města zůstalo téměř beze změny, pokračujeme v záměrech započatých v minulém volebním období. Mezi třemi hlavními prioritami musím zmínit revitalizaci území bývalé Perly 01, dokončení a zahájení výstavby startovacích bytů a revitalizaci parku u Roškotova divadla.

Máte za sebou necelý půlrok fungování staronové koalice. Daří se nacházet shodu ve směřování města? Existují třecí plochy, kde nejste úplně zajedno?

Shodu nacházíme bez větších problémů a kompromisů. Třecí plocha s koaličními partnery není, alespoň já ji nevnímám. Naopak si myslím, že jsme si sedli i lidsky a díky tomu je pracovní atmosféra bezkonfliktní.

Jaké jsou podle vás silné a slabé stránky města a jak mohou do budoucna ovlivnit život obyvatel Ústí?

Za silnou stránku považuji okolní přírodu a celkovou dostupnost ať ve směru na Pardubice a Prahu, nebo Olomouc či Brno. Naše město nabízí zároveň atraktivní sportovní i kulturní využití volného času a myslím, že dostatečně podporujeme všechnu spolkovou činnost.

Slabou stránkou je málo pracovních příležitostí pro absolventy vysokých škol. Kvůli tomu přicházíme o mladé lidi. Jako každé jiné město se potýkáme s nedostatkem parkovacích míst, ale za toto slabé místo může také naše pohodlnost a náročnost. Stávající dimenzi komunikací jen těžko změníme a rozšiřovat parkování na úkor zeleně nechceme.

Co považujete za největší výzvu pro aktuální volební období? Je to revitalizace Perly nebo něco jiného?

Ano, stále přetrvává Perla a následuje park a přilehlé plochy navazující na Roškotovo divadlo. Propojení parku u divadla s parkem u kostela je pro mne velkou výzvou a motivací.

Která oblast investic by podle vás měla dostat přednost? Budování a udržování infrastruktury, nebo služby?

Programové prohlášení na volební období 2018 až 2022 je kombinací obojího. Obnova infrastruktury a komunikací nás čeká v následujících dvou letech zejména na sídlišti Štěpnice a v blízkosti nemocnice. Investice do oblasti sociálních služeb připravujeme a v horizontu následujících pěti let se stanou nezbytností. Prioritou je i oblast bydlení, a to nejen ve formě startovacích bytů, ale připravujeme také zasíťování území pro individuální výstavbu rodinných domů.

Některé nové politické subjekty usilují o posílení transparentnosti. Je větší otevřenost ve prospěch občanů? Plánujete změny?

Transparentnosti radnice jsme se věnovali uplynulých osm let. Máme rozklikávací rozpočet, hlasování po jménech, zveřejňujeme zápisy zastupitelstva a nově i audio a video záznam ze zasedání. Smlouvy transparentně zveřejňujeme. Dvakrát do roka pořádáme setkání s veřejností, kde předkládáme různé informace a nové záměry a zároveň čelíme dotazům a často i kritice. Radniční zpravodaj je zdrojem nejrůznějších informací.

Větší otevřenost ve prospěch občanů je v pořádku. Na druhou stranu se ale stává, že i přes maximální snahu o otevřenost občan informace ignoruje anebo je nepovažuje za důležité. Probouzí se z lhostejnosti, až když se něco týká jeho osobně nebo jeho nejbližšího okolí. Zásadní změny neplánujeme, tím ovšem nevylučuji případnou aktualizaci nebo rozšíření stávajícího systému.

Ostatně vždy říkám, že každý má ke mně dveře otevřené bez ohledu na den či hodinu.

Máte vizi pro budoucnost, která by městu prospěla, ale v horizontu aktuálního volebního období nejsou podmínky pro její realizaci?

Moje vize pro budoucnost, a myslím, že by městu prospěla, souvisí s dokončenou revitalizací Perly – dům dětí a mládeže, ateliéry umprumky, loftové bydlení, kavárna s venkovním posezením v atriu u komína, galerie s muzejním odkazem na Quido Kociana a na textilní tradici a výzkum bezvřetenového předení, upravené navazující veřejné plochy s propojením k Hernychově vile, Úřadu práce a základní umělecké škole, parkovací dům, nová pošta, modernizovaná prodejna Konzumu, zeleň jako přirozená součást území.

Petr Hájek

Na podzim loňského roku dovedl lídr kandidátky Petr Hájek sdružení Oušťáci už potřetí úspěšně na ústeckou radnici. A potřetí je i starostou. Původní profesí stavař, vystudoval vysokomýtskou průmyslovku. Bezmála deset let pracoval jako projektant. V roce 1993 přišel na investiční odbor města jako referent a o sedm let později se stal jeho vedoucím. Ve volném čase hraje golf, má rád umění, tvoří koláže nebo píše básně. A amatérsky hrával i divadlo. Ústeckoorlický rodák Petr Hájek je ženatý a má jednu dceru. V březnu slaví padesát dva let.