Pro rozvoj venkova
Dotační program Leader je iniciativou Evropské unie, která od roku 1991 pomáhá v rozvoji venkovských oblastí. Z Leaderu bylo v loňském roce v našem regionu podpořeno celkem 32 projektů. Mezi úspěšnými žadateli bylo patnáct neziskových organizací, dotace byla udělena například na vybavení divadelního souboru v Lipce, raft klubu letohradského gymnázia nebo výměnu oken v objektu Tělocvičné jednoty Sokol v Kunvaldu. Šest schválených projektů podaly města a obce, Klášterec nad Orlicí například získal prostředky na obnovu veřejného prostranství, Letohrad na vybudování skateparku v Proutnici. Jedenáct projektů podpoří drobné podnikatele, za poskytnuté prostředky například modernizují truhlářské provozovny v Jamném nad Orlicí nebo Jablonném.
Stejnou šanci dostanou neziskové organizace a podnikatelé i v letošním roce. „Předpokládáme, že výzvu k předkládání žádostí vyhlásíme během jara letošního roku. Příjem žádostí potom předběžně plánujeme na období od poloviny června do poloviny července. Své projektové záměry však mohou potenciální žadatelé konzultovat v kanceláři MAS průběžně,“ uvedla manažerka sdružení Ivana Vanická. Řadu informací, například o vyhlášených výzvách nebo podmínkách, za kterých je možné získat dotaci, obsahují i webové stránky sdružení www.mas.orlicko.cz. Dotace může být různě vysoká. „U neziskových organizací budeme podporovat zkvalitňování zázemí pro činnost aktivních spolků na Orlicku, a to dotacemi ve výši až 90 procent z celkových nákladů. Mezi příjemci z řad podnikatelských subjektů bude podpora zaměřena na projekty podnikatelů v dřevozpracujícím průmyslu, kdy dotace může dosáhnout až 60 procent. Podpořeny budou i projekty zaměřené na modernizaci zemědělských podniků, v tomto případě může být dotace ve výši 40 až 60 procent. V neposlední řadě budou podporovány i projekty obcí, jejichž předmětem bude zkvalitňování základní i doprovodné infrastruktury. Dotace může být až 90 procent,“ upřesnila Ivana Vanická.

Vydávají zpravodaj
Sdružení začalo také vydávat zpravodaj. Lze se v něm dočíst, jakým projektům se dostalo podpory a jsou zde i popsány zkušenosti úspěšných žadatelů. První číslo bylo zdarma distribuováno do informačních center, na radnice v regionu, zájemci si zpravodaj mohou vyzvednou i v kanceláři MAS. (tz, zr)