Hejtman Martin Netolický tehdy přijel řešit situaci přímo na místo a požádal okamžitě o kontrolu i Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje. Veškerá podezření jsou vyvrácena, hygienici při kontrole kuchyně, potravin i jídelny nezjistili žádný nedostatek.

„Osobně jsem situaci vnímal spíše jako pracovněprávní spor. Těší mě proto, že stravovací provoz prošel kontrolou hygieny bez ztráty kytičky. Je to jasný signál, že si školní kuchyně zaslouží i nadále důvěru nejenom žáků, ale i veřejnosti, která se zde rovněž stravuje," sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. K poslednímu říjnu navíc ředitel školy po dohodě s hejtmanem vydal dva interní předpisy, které pracovníkům ve stravovacím provozu školy ukládají pravidelné čtrnáctidenní kontroly trvanlivosti potravin. „Bude vedena podrobná evidence nákupu a výdeje potravin v souvislosti s jejich expirační dobou. Pan ředitel nás bude o výsledcích průběžně informovat," konstatoval hejtman Martin Netolický.

Ředitel střední školy Petr Vojtěch připomněl okolnosti, které tuto kauzu rozpoutaly: „Pracovnici školní jídelny byl ze strany zaměstnavatele zrušen pracovní poměr ve zkušební době. Teprve poté mě informovala, že mělo docházet k údajnému nedovolenému nakládání s potravinami. Podle vyjádření vedoucí školní jídelny nepřekročily žádné potraviny v kuchyni expirační lhůtu," bránil tehdy pracovnice jídelny Vojtěch. (zr)