Takzvaný centralizační klášter v Králíkách se tak stal pro některé internované přestupní stanicí do tehdejších věznic. V králickém Památníku obětem internace mají návštěvníci možnost se seznámit s osudy některých z internovaných řeholníků. Unikátní expozice představí procesy řeholníků, jejich pronásledování ze strany Státní bezpečnosti. Je zde zachycen celý systém perzekuce duchovních – od převzetí obviněných do vazby, jejich vyšetřování, předání soudu i odsouzení. V jedné z místností se nachází také zrekonstruovaná vazební kancelář StB.

Velmi zajímavé jsou zobrazené osudy některých příslušníků represivních složek a jejich metody perzekuce obyvatelstva a způsob práce proti duchovním.

Psali jsme již:

Památník obětem internace se veřejnosti otevře v sobotu 2. dubna
Zatčeni pro víru. Králíky unikátně připomínají oběti komunistického režimu

Zájemci si také mohou prohlédnout obřadní předměty ze života řeholí za několik staletí, které se podařilo ukrýt či zachránit nebo jež byly v období komunistické totality zabaveny a později vráceny řádům. Nechybí řeholní oděvy a různé osobní předměty někdejších odsouzených nebo zavražděných členů III. odboje. V sále se nachází také největší existující model tehdejšího centralizačního kláštera v Králíkách s okolními, dnes již neexistujícími hospodářskými budovami, který odpovídá 50. létům 20. století.

Muzeum o víkendu slavnostně požehnal také kardinál Dominik Duka.Muzeum o víkendu slavnostně požehnal také kardinál Dominik Duka.Zdroj: Muzeum K-S14

Památník se ještě v roce 2019 nacházel v prostorách kláštera v Dolní Hedči. Návštěvníci se na unikátní expozici, kde mimo jiné najdou korýtka na vodu pro vězně i celu smrti, mohou zajít podívat od 2. dubna.

„Jsem rád, že po náročném stěhování a několika letech úprav mají budoucí návštěvníci možnost vidět Památník nejen v obnovené původní podobě, ale také rozšířený o další důležitá historická fakta o perzekuci duchovních v 50. letech 20. století,“ řekl ředitel Muzea K-S14 U Cihelny Richard M. Sicha. Projekt muzeum realizovalo ve spolupráci s Konferencí vyšších představených mužských řeholí a Pardubickým krajem.