Stavba v hodnotě 623 miliony korun bude financována z prostředků Evropské unie a z vlastních zdrojů investora, jímž je ústecká společnost Tep-
vos. Cílem je dosáhnout takové jakosti a množství odpadních vod, aby byly splněny hodnoty dle platných předpisů. Stavba potrvá do května roku 2014, poté bude následovat roční zkušební provoz.
V plánu je dostavba kanalizace v ústeckých čtvrtích Hylváty, sídliště Dukla a Kerhartice, novou kanalizaci získá i obec Dlouhá Třebová. Rozsah rekonstrukce stávající kanalizace vzešel z kamerových průzkumů. Řečí čísel dílo zahrnuje dostavbu 16,8 km gravitačních stok, další 4,2 km projdou rekonstrukcí. (tz)