Odborná stáž je zaměřena na spolupráci mezi českými a slovenskými žáky. Naše desetičlenná skupina žáků s jedním pedagogem byla vybrána ze službových oborů. Kadeřnice a kosmetičky odjely v neděli v dopoledních hodinách vlakem na Slovensko. Po sedmihodinovém cestování vlakem jsme v pořádku přijely do města Kežmarok. Přivítání na nádraží od paní Márie Benkové, mistrové odborného výcviku oboru kosmetiky, bylo velmi příjemné a milé. Ihned nás odvedla na internát, kde jsme se ubytovaly a trochu odpočinuly po dlouhé cestě vlakem.
V pondělí 30. 9. se nás ujala Ing. Marta Maštěníková, zástupkyně ředitelky pro praktickou výuku v partnerské škole v Kežmaroku. Paní zástupkyně nás seznámila s výukou a zázemím střední školy. Navštívily jsme výuku občanské nauky a odborného předmětu kosmetiky.
Naše žákyně měly každý den zajištěnou praktickou výuku v oborech kosmetička a kadeřnice. Dívky si vzájemně vyměňovaly nejen praktické zkušenosti, ale i manuální dovednosti jak v oborech kadeřník, tak i kosmetiky. Prohlédly jsme si učebny na teoretickou výuku i na praktické vyučování a měly jsme tak možnost porovnat vybavení naší školy s vybavením partnerské školy v Kežmaroku. Na salonech praktického vyučování si žákyně na sobě vzájemně vyzkoušely změnu účesů, líčení a ostatní praktické dovednosti. Mohly si vyzkoušet nové přípravky, které používají ke své práci žákyně na Slovensku, a vzájemně se informovat o průběhu výuky v obou zemích. Komunikace mezi žáky byla velice dobrá a příjemná.
Kulturní program, který nám partnerská škola připravila, byl pro nás obohacujícím a přínosným zážitkem.
Navštívily jsme knižní Lyceum, které je jedno z největších v Evropě, evangelický artikulární kostel a Nový evangelický kostel z roku 1894, který se nachází přímo v Kežmaroku. Navštívily jsme také sbírku starožitného nábytku v městském muzeu Kežmarok.
Příjemná byla i koupel v termálním aquaparku „Aqua City" v Popradu. V tomto krásném areálu dívky relaxovaly a odpočívaly. Moc se nám líbilo závěrečné laserové představení. Velkým zážitkem byla celodenní výprava do Vysokých Tater. Tento den bylo opravdu krásné slunné počasí. Nejen zdolání náročného terénu, ale i nádherná krajina byla pro nás odměnou.
Odborná stáž v Kežmaroku byla přínosem pro naše žákyně, které porovnávaly prostředí, pomůcky i styl výuky v jiném státě. Program, který pro nás připravila partnerská škola, byl velice pestrý a bohatý a zároveň i přínosný o nové poznatky a zkušenosti. Na odbornou stáž budeme určitě rády a dlouho vzpomínat.
Děkujeme městu Lanš-kroun za poskytnutí finanční podpory pro žáky v oborech kadeřnice a kosmetička, bez které by se realizace tohoto projektu nemohla uskutečnit, partnerské škole v Kežmaroku za milé a vstřícné přijetí a naší škole za možnost vycestovat na Slovensko.
Petra Vaňousová,
učitelka odborného výcviku