Podle občanů bylo brutální a řada stromů a keřů šla k zemi zbytečně. „Bylo opravdu nutné vykácet tolik dřevin a porostů, aby vynikla krása popelnic a krematoria? Všichni, se kterými jsem se tam dala do hovoru, odsuzovali to, co se v parku stalo,“ popsala do místního internetového deníku jedna z obyvatelek města své pocity po zhlédnutí parku a žádá důkladné prošetření, zda řezání a likvidace zeleně byla nutná v takovém rozsahu.

Předmětem kritiky místních je i to, že po kácení není jasné, kdy bude pokračovat slibovaná revitalizace parku. Na návrh starostky města Magdalény Peterkové zastupitelé rozhodli, že kroky městského úřadu a vedení města prošetří kontrolní výbor zastupitelstva. „Odboru životního prostředí byl pak uložen úkol připravit plán letošních úprav v parku, který bude následně předložen široké veřejnosti,“ uvedl mediální asistent města Jiří Holý.

Zastupitelé města také schválili rozpočet na letošní rok. „Mezi největší investice bude patřit výstavba regionálního centra pro nakládání s odpady, cyklostezky do obce Rybník, zateplení Mateřské školy U Stadionu, kontejnerová přístavba Mateřské školy U Koupaliště, rekonstrukce vzduchotechniky jídelny Základní školy Habrmanova, druhá etapa rekonstrukce sociálních zařízení na Základní škole Ústecká a stavební úpravy budovy domu dětí a mládeže,“ informoval Holý. Další prostředky poplynou na opravy veřejného osvětlení, chodníků a dalších komunikací.