Na akci s tematikou první pomoci se vedle Červeného kříže prezentují i další složky Integrovaného záchranného systému ČR a střední škola zdravotní v Ústí nad Orlicí.