Jak informoval Pardubický kraj, knihu pokřtili zástupci kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a kolektiv autorů knihy. V Městském muzeu a galerii ve Svitavách se navíc do 22. září koná výstava věnovaná historii trati. Autorem výstavy je Pavel Stejskal z České Třebové. Část exponátů mapující nádražní budovy na trati zapůjčil do Svitav Národní památkový ústav v Ostravě.

„Toto výročí je pro nás velmi významné, proto jsme iniciovali vznik publikace. Česká Třebová je druhým nejdůležitějším dopravním uzlem v Pardubickém kraji a trať z Brna do České Třebové ji k tomu výrazně dopomohla. V roce 1845 vznikla Olomoucko-pražská dráha a na tu navázala tato spojovací trať, která zkrátila cestu z Vídně do Prahy. A protože tato dráha je velmi zajímavá a v minulosti nebyla tolik zmiňována v různých dokumentech a byla ve stínu té z Olomouce do Prahy, chtěli jsme letošní 170. výročí připomenout i vydáním publikace,“ sdělil hejtman Martin Netolický. Na křtu nemohli chybět autoři knihy.

„Děkuji kolegům za spolupráci na naší kolektivní knize. Jsem moc rád, že se podařilo dohledat velké množství fotografií z archivních i soukromých sbírek, z nichž mnohé byly zveřejněny poprvé,“ uvedl jeden z autorů publikace Karel Černý.

Kniha, která je věnovaná významné dráze z jihomoravské metropole kolem řeky Svitavy přes Moravský kras do České Třebové, obsahuje historické pohlednice, fotografie a plánky drážních staveb. Autoři chtěli vzpomenout na mistrovství projektantů, techniků a dělníků, kteří v polovině 19. století trať vybudovali a uvedli do provozu. „Trať je atraktivní díky tomu, že protíná Drahanskou vrchovinu a na její trase bylo v minulosti jedenáct tunelů, z nichž některé už byly sneseny, a především vede údolím řeky Svitavy, které je malebné. Dle mého názoru patří mezi ty nejhezčí železniční koridory, proto jsme se dohodli s Jihomoravským krajem na vzniku publikace. Vyčlenili jsme částku necelých 500 tisíc korun,“ doplnil hejtman Martin Netolický.

Historii přibližuje i výstava s fotografiemi a texty, které jsou doplněny řadou trojrozměrných předmětů, cedulí, dokumentů a modelů parních lokomotiv. Návštěvníci uvidí budování trati, její vývoj a provoz parních, motorových i elektrických lokomotiv. Součástí jsou desítky modelů vláčků, herny a několik funkčních kolejišť. Na své si přijdou nejen fanoušci železnice, ale i rodiny s dětmi.