Jako aktivní členové občanské společnosti v Ústí nad Orlicí vyzýváme jak majitele budovy ústeckého hlavního nádraží, tedy České dráhy, tak zejména zhotovitele stavby, tedy firmu SŽDC, aby se neprodleně domluvily na krocích, které povedou k rekonstrukci této kulturní památky České republiky a následně tedy i k jejímu smysluplnému využití.
Po aktuálně probíhající stavbě „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí", která nepočítá s řešením havarijního stavu nádražní budovy, zanikne přístupová cesta k objektu a zásadně se tak ztíží i možnost její rekonstrukce kdykoliv v budoucnosti. Z nezájmu dotčených státních institucí, tedy Českých drah, Správy železniční dopravní cesty i Ministerstva dopravy nebude profitovat nikdo a jakékoliv následné řešení (i kdyby jenom demolice kulturní památky) si ve výsledku vyžádá vyšší finanční náklady z veřejných rozpočtů, než by tomu bylo dnes.
V tuto chvíli nemá valný smysl zaobírat se minulostí a hledat, kdy a kdo mohl udělat něco lépe. Pokud dnes nedonutíme zmíněné instituce pragmaticky řešit aktuální situaci, nebudeme mít ani nádražní budovu, ani kulturní památku, ani dobré jméno a navíc nás to všechny bude stát opět o poznání více finančních prostředků.
Při přemýšlení o současné situaci docházíme k přesvědčení, že možným řešením je stále ještě rekonstrukce stávající historické a památkově chráněné budovy hlavního nádraží Ústí nad Orlicí. Opravená budova dá šanci městu a jeho občanům pro nalezení jejího nového využití. Rekonstrukce je tak nezbytným předpokladem k tomu, aby mohla být budova v budoucnu využívána. Bez zásadní rekonstrukce nastane situace, kdy vstupní bránu města Ústí nad Orlicí bude tvořit chátrající a opuštěná budova uprostřed moderního železničního koridoru. Takový památník dokládající nekompetentnost, nešetrnost, neúctu a nekomunikaci bude sice v první řadě ostudou národních institucí ČD a SŽDC, ale s dalekosáhlými důsledky pro Ústí nad Orlicí. Bude ostudou i nás, občanů Ústí. Národní instituce tak namísto toho, aby malému městu s řadou svých lokálních problému pomáhaly, ve zcela opačném duchu vytvářejí podmínky pro vznik nového železničního brownfieldu, jehož řešení nakonec nechají na patnáctitisícovém městě. Mnohokrát děkujeme!
Jako občanské sdružení jsme odhodláni této hrozbě čelit a vyvinout maximální úsilí k tomu, abychom přesvědčili zmíněné instituce o tom, že je i v jejich nejlepším zájmu, tomuto černému scénáři zabránit. Jsme přesvědčeni, že obě instituce jsou povinny konat v součinnosti a zájmu občanů města Ústí nad Orlicí. Při stavbě „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí" je investováno cca 900 milionů korun z veřejných rozpočtů. Je tak pro nás nepochopitelné, že není v jejím rámci možné nalézt částku potřebnou k opravě této kulturní památky (údajně částka 40 – 50 milionů korun).
Vyzýváme firmy SŽDC a ČD, aby urychleně zasedly k jednacímu stolu a začaly jednat v zájmu města a jeho občanů. Vždyť i ve vizualizaci SŽDC je opravená historická budova!
Vyzýváme všechna média, aby se dotčených institucí ptala, zda se starají o náš majetek s péčí řádného hospodáře a zda jsou peníze státního rozpočtu, stejně jako evropské dotace, využívány smysluplně. Ptejte se prosím, proč bude mít stavba za téměř 900 milionů ve svém centru kulturní památku v havarijním stavu?
Za SPOUSTI, o.s.
Mgr. Petr Kulhavý,
předseda sdružení