„Společnost Vančura invest je povinna plnit své smluvní povinnosti vůči městu Lanškroun, ovšem od počátku spolupráce docházelo a stále dochází k narušování bezpečnosti práce lesních dělníků ze strany neoprávněných osob, a to zejména strháváním pásek a vstupováním do vyznačeného území těžby. Bezpečnost těžebních prací je dále narušována drony. Do oblasti byla opakovaně přivolána i policie.

Kácení v městských lesích v Lanškrouně nesou někteří obyvatelé města nelibě. Foto: Facebook
Lesy na odpis. Může za kácení kůrovec?

Ke stejné situaci došlo i s panem Špačkem, který se opakovaně pohyboval v místě, které bylo označeno jako oblast těžby. Výzvám lesních dělníků neuposlechl, následně byla opět přivolána policie a na místo se dostavil pan Vančura. Pan Vančura znovu vyzýval pana Špačka za přítomnosti strážníků k opuštění těžební oblasti a k tomu, aby dbal bezpečnosti práce těžařů, dále ho žádal o upuštění od nahrávání jeho osoby či hlasu na kameru. K žádnému fyzickému či slovnímu napadení ovšem nedošlo.“