Nejstarším jubilantem letošního roku je část Červené Vody Šanov. Doložený byl již v roce 1278 v privilegiu rychty v Šilperku (dnešních Štítech) uděleném rychtáři Eberhardovi Protivenem ze Zábřeha. Šanov tedy může slavit 740. výročí.

Originál tohoto privilegia je uložen v lichtenštejnském archivu ve Vaduzu v Lichtenštejnsku a byl objeven až v polovině 20. století.

Poprvé je v originální latinské podobě publikován až v roce 1950 Adolfem Turkem ve Vlastivědném věstníku moravském roku 1950, český překlad pak byl o třináct let později zveřejněn v knize Jana Březiny Zábřežsko za feudalismu do roku 1848.   (fm, jan)