Dalším jubilantem roku 2018 je Česká Třebová. Jedno z devíti měst Orlickoústecka by si v letošním roce mělo připomínat 740. výročí. Historici se ale přou.

Oč? V případě první zprávy o České Třebové jsou spory, zda Českou Třebovou je lokalita Cribonia v listině opata litomyšlského premonstrátského kláštera Oldřicha olomouckému biskupovi Brunovi ze Schaumburka, v níž si opat stěžuje na útok jakéhosi šlechtice Ctibora na své poddané v místě Cribonia. Listina mohla vzniknout mezi lety 1278-1281. V tomto případě je považován za první údaj o České Třebové rok 1278 a na základě tohoto údaje v roce 2008 proběhly oslavy 730 let města. Jiný názor ale považuje za první písemnou zprávu o České Třebové až údaj z roku 1292 v listině, kterou král Václav II. postupoval lanšperské panství zbraslavskému cisterciáckému klášteru.

 Dva názory byly předmětem diskuzí v odborných časopisech i Českotřebovském zpravodaji, více k tématu lze nalézt ve sborníku Osidlování Českotřebovska a počátky města Česká Třebová vydaném roku 2013 městským muzeem v České Třebové.

Česká Třebová je významným železničním uzlem a v současnosti tu žije 16 398 obyvatel.   (fm, jan)