Postupně předváděl své umění společně s dalšími chorvatskými soubory v perle Dalmácie, v historickém Trogiru, poprvé na náměstí před radnicí a podruhé na nejvíce navštěvovaném místě celého města, na nádherné pobřežní promenádě. Dále v historickém Solinu u Splitu a konečně ve známém letovisku Marina.

Na všech místech byla neuvěřitelně příjemná a přátelská atmosféra podtržená krásnými exteriéry historických budov a exotických palem. A protože se celý zájezd uskutečnil uprostřed hlavní turistické sezony, tleskaly na jednotlivých koncertech tisíce diváků. A nutno dodat, že mezi nimi bylo poměrně často slyšet i češtinu.

Celý soubor byl během týdenního pobytu ubytován na ostrově Čiovo, který je vyhlášený nádherně průzračnou vodou. Je tedy jasné, že si děti dostatečně koupání v moři užily. Součástí zájezdu byly i poznávací zájezdy, takže se děti seznámily s největšími přírodními krásami Chorvatska, jako jsou Plitvická jezera a Národní park Krka. Nezapomenutelné byly i prohlídky historických center Dalmácie, zejména Splitu a samotného Trogiru, města pod patronací UNESCO.

To, že se jednalo o společenskou událost, dokumentuje kromě vystoupení v televizi Split také přijetí představitelů souboru přímo starostou města Trogir v jeho úřadu. Tam byl pan starosta stručně obeznámen s historií souboru i s regionem, odkud Jitřenka pochází. V závěru přijetí pak pan starosta poblahopřál vedoucí Yvoně Rybové k velmi dobré reprezentaci českého folkloru v Trogiru a vyjádřil naději, že tentokráte se sem vrátíme dříve než za dalších osm let.

Koncerty na jednotlivých místech probíhaly již tradičně až v podvečer, ale i tak teploty neklesaly moc pod třicítku. A v tom vydržet čtyřicetiminutová vystoupení, to nebylo vůbec jednoduché. O to větší uznání a poděkování patří všem účinkujícím i vedoucím za vzornou reprezentaci pod- orlického folkloru.

Jitřenka opět ukázala, jak umí zářit. Dokladem toho byl po každém koncertu dlouhý aplaus a živý zájem řady chorvatských diváků o to, odkud jsme a kde všude ještě budeme vystupovat. A to jsou ty krásné okamžiky, v dnešní době bohužel stále vzácnější, kdy jsou všichni hrdí na to, odkud jsou. Petr Ryba

Jitřenka v Chorvatsku.Jitřenka v Chorvatsku.