Máte možnost připojit svůj názor na věc, k dispozici je diskuze pod článkem.

Související články naleznete vpravo.

Píšu tento příspěvek do diskuze o „Kociánce“, abych se připojil k hlasu těch, kteří stávající projekt „Kociánky“ z různých důvodů nepodporují. Pro odmítavý postoj shledávám hned několik důvodů. Tím hlavním je skutečnost, že návrh tzv. parku „Kociánka“, popírá územní plán a vše pozitivní, co bylo v lokalitě dosud vykonáno.

Urbanistiko – architektonický koncept celé lokality spočívající mj. v dopravním řešení byl vytvořen na počátku devadesátých let. Tehdy v území ještě neexistovaly novostavby Pracovního úřadu ani ZUŠ. Urbanistický koncept, který definoval budoucí organizaci území, byl následně postupně přejímán do územních plánů města, podle kterých se rozvoj lokality se až roku 2007 v zásadě pozitivně řídil. I dnes platný územní plán převádí automobilovou dopravu ze stávající Smetanovy ulice do nové komunikace, jejíž stopa je již připravena podél budovy „Starého okresu“. Hmoty novostaveb ZUŠ a Pracovního úřadu byly zregulovány tak, aby zde nová Smetanova ulice mohla bez problémů projít a spojit tak ulici 17. listopadu (u Pracovního úřadu) s křižovatkou u tělocvičny Gymnázia.


Toto je koncept, který elegantně vyřeší automobilový provoz a zároveň uvolní prakticky celý předprostor Hernychovy vily od stávající obludné křižovatky. Ve výsledku bude tedy možné formovat plnohodnotnou pěší zónu – jakousi oddychovou promenádu se všemi náležitostmi - mezi náměstím Míru a vhodně upraveným předpolím Kulturního domu, ZUŠ a parkem před Zdravotní školou.

Urbanistickým řešením, které uvedený koncept respektuje a rozvíjí, je například studie od Ing. Arch. Karla Blanka ze září 2007 (náklady na realizaci do 40 mil. Kč).

Stávající řešení „Kociánky“, které Město nyní vehementně prosazuje, neřeší kontext širšího území buď vůbec nebo jen náznakově. Město rezignuje na jedinečnou potenci území – tedy možnost vytvořit v kontextu této části centra města skutečně atraktivní a noblesní kulturně – oddychovou zónu. Tzv. zklidňování stávající Smetanovy ulice různými opatřeními a prostřednictvím kruhového objezdu (kruhový objezd na přímé silnici je celorepublikovým, ne-li celoevropským, úsměvným unikátem) a budováním parku, který je de facto zpevněným náměstím s velkými kruhovými nádobami pro stromy za cca 65 mil. Kč mi přijde neosvícené. Největší nebezpečí „Kociánky“, byla-li by zrealizována podle stávajících představ Města, spočívá v definitivním zablokování pozitivního rozvoje této části centra města, i když Město se snaží tvrdit opak.

S vědomím uvedených skutečností jsem v říjnu 2008 podal odvolání proti již vydanému územnímu rozhodnutí s odůvodněním, že návrh stavby není v souladu s územním plánem. Město, jako žadatel, vzalo svůj návrh zpět a Stavební úřad v prosinci 2008 vydané územní rozhodnutí zrušil a územní řízení zastavil. Tím Město nepřímo potvrdilo vadnost celého návrhu a projektu. Kosmetické úpravy, které Město hodlá v návrhu provádět, aby mohlo stavbu nějakým způsobem zrealizovat, nemohou nic změnit na skutečnosti, že již výchozí princip návrhu je špatný.

Není mi známo, na základě čeho Město získává finanční dotaci, když stavba nemá územní rozhodnutí, každopádně jakékoliv peníze investované do takto pojaté stavby by byly jen medvědí službou dalším generacím.

Ing. Arch. Jiří Ehl

Praha , 1. dubna 2009