O využití prostoru jednal hejtman Martin Netolický s ředitelem školy Janem Kovářem a zástupci Pardubického podnikatelského inkubátoru.

„Rozvoj podpory podnikatelského prostředí a především začínajících podnikatelů chceme ve spolupráci s Pardubickým podnikatelským inkubátorem velmi výrazně akcelerovat,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který pak kriticky přiznal, že kraj prozatím opomíjel start-upy a začínající podnikatelé v technických a řemeslných profesích. 

"Ti však nemají začátky, vzhledem k často vysokým pořizovacím nákladům techniky, jednoduché,“ dodal hejtman Netolický.

Tyto myšlenky se protnuly s ukončením výroby společnosti MIKA, která měla pronajatou výrobní halu v areálu technické školy v České Třebové, který se jeví jako velmi vhodný pro vytvoření sdíleného pracoviště pro začínající podnikatele, jež se mohou rekrutovat mimo jiné z žáků středních průmyslových škol.

„V areálu by měli mít kromě odpovídající strojové techniky také potřebné kancelářské a podpůrné technické zázemí,“ vysvětlil obrysy plánu hejtman Martin Netolický. Podle hejtmana je nyní zpracováván stavebně-technický průzkum objektu a prověřování dotačních možností, a to jak na úpravy objektu, tak na pořízení technického vybavení.