Přestože si někteří místní posteskli, že veselice už není to, co bývala dříve, přišly znovu stovky „sousedů" a vládla příjemná atmosféra. K ní vydatně přispěly i koncerty dechové hudby Choceňačka a Kantorského dixielandu.

Chodí pravidelně

Mezi těmi, kdo na Tyršovo náměstí přišli, byl i Ivo Toman, člověk s bohatými zkušenostmi z působení v někdejším „federálu", na okresním úřadu, v kraji či na ministerstvu dopravy. „Musím říci, že na tuhle akci chodím pravidelně. Do Chocně jsem se přiženil, bydlím tu od roku 1989, a na Silvestra dopoledne jsem tady byl pokaždé, snad dvacet let, vynechal jsem možná jednou, když jsem byl nemocný. Vždycky tady zjistím, jak život rychle letí, jak rychle uběhne rok, já se tady potkám s některými známými a popřejeme si zdraví. Asi to tak má být. Lidé se zde scházejí a já za tohle radnici děkuju, že se něco takového organizuje," řekl Orlickému deníku.
Jak se svěřil, je rád, že mohl ve svém životě poznat všechny úrovně veřejné správy. „Strašně rád vzpomínám na okresní úroveň v devadesátých letech. To byla atmosféra, která se už nebude opakovat. Starostové, úředníci i lidé se k sobě dobře chovali, tehdy nebyly žádné stížnosti, petice, trestní oznámení a udělalo se spoustu dobré práce. Teď můžu hodnotit pražskou úroveň, a ta je nejdivočejší. Je náročná na mezilidské vztahy, lidi jsou k sobě ostří, člověk se musí chovat superprofesionálně, nikdo vám nic neodpustí," uvedl Ivo Toman.
Na otázku, co by si přál v roce 2013, odpověděl: „Tak samozřejmě sobě a všem blízkým hodně zdraví. Ale přál bych si také, aby se zklidnila situace ve státě. Připadne mi to tu hodně divoké, jako by lidé ani nevěděli, co chtějí. Myslím si, že se obecně máme dobře, a přitom jsou lidé naštvaní. Přál bych si, abychom byli šťastnější a uvědomovali si, že žijeme ve skvělé době, v pohodovém prostředí."

Otužilců přibylo

A zatímco veselice na rynku pomalu končila, nedaleko se u náhonu u Tiché Orlice scházeli choceňští otužilci, aby si jako každým rokem zaplavali v chladných vlnách řeky. Tentokrát se jich do vody vnořilo šest: Stanislav Jeřábek, Laďka Ondrejová, Zdeněk Bureš, Jaroslav Jelínek, Josef Pražák a jako poslední sólově Vlasta Pražáková. Za slunečného počasí absolvovali od sta až do tří set metrů plavání. Ze břehu jim fandil předseda oddílu Jiří Šejna. Jak prozradil, rok 2012 znamenal pro choceňské otužilce rozšíření členské základny. „Máme dva nové členy, Standu Jeřábka a Laďku Ondrejovou, už nás bylo málem jako šafránu, teď jsem mírný optimista. Byl bych rád, kdyby nás ještě přibylo," prohlásil spokojeně.