„Odvolán byl k 24. lednu z důvodu porušení jeho povinnosti vykonávat působnost jednatele s péčí řádného hospodáře,“ uvedla v tiskové zprávě vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Petra Brejšová.

Do funkce jednatele byl jmenován Martin Roller, který bude plnit funkci statutárního orgánu. Společnost po technicko-organizační stránce bude řídit Pavel Rainer.

Hovoří se o tom, že rada města ztratila vůči bývalému jednateli důvěru. „O dalších podrobnostech bude město informovat, jakmile dojde k předání všech kompetencí a povinností z bývalého jednatele na nové vedení společnosti,“ dodala Brejšová.

Dlouhá léta vedl Technické služby Lanškrouna Josef Mareš. Aleš Ondrůšek se stal jednatelem společnosti v říjnu roku 2009. Jak včera Deníku řekl, z funkce odchází s čistým svědomím.

Rozhodnutí rady města prý plně respektuje. „Já osobně si nejsem vědom žádného pochybení,“ brání se Aleš Ondrůšek. Jak Deníku dále řekl, společnost vedl řádně, hospodaření technických služeb je v plusu, nepodepsal žádnou smlouvu, která by byla pro společnost nevýhodná. Konkrétní důvody, proč musel odejít z pozice jednatele, nezná.

Celé vyjádření odvolaného jednatele technických služeb

Rozhodnutí rady města s působností Valné hromady plně respektuji, kdykoliv může jednatele odvolat a jmenovat nového. Moje svědomí je čisté, bylo za mnou vidět na rozdíl od některých úředníků města kousek práce. Podle mého názoru také osobní antipatie mezi současným vedením města (obzvláště pak pánové Krajči a Brýdl ze sdružení Můj Lanškroun, kteří v minulém volebním období byli na jednání zastupitelstva nazváni „demagogy a destruktivní opozicí“ - konkrétně cituji Ing. Vernera, KDU-ČSL ) a mou osobou mohly též vést k mému odvolání. V říjnu též vyšel v místních novinách můj článek s názvem (K)rok zpět…?, který mnohé popudil.

Při odvolání mi nebylo sděleno které konkrétní věci (porušení povinnosti jednatele vykonávat působnost jednatele s péčí řádného hospodáře) jsem porušil, z jakého důvodu jsem ztratil důvěru. Pan místostarosta mi pouze sdělil, že to není jejich povinností. Občané, udělejte si obrázek sami…
Před rokem jsem převzal společnost po bývalém jednateli a řediteli, který odešel do důchodu. Během roku se povedl úklid sběrných dvorů a alespoň částečné zlegalizování některých činností v odpadovém hospodářství. Společnost je podle předběžných údajů v zisku, udělal jsem revizi dlouhodobých smluv (energie a plyn je nakupovaná o skoro 30% levněji, telefonování je za zcela jiné sazby a o desítky procent nižší, pojištění zimního stadionu je nově o více než 50% nižší, našel jsem nové odběratele druhotných surovin apod.). V těchto aktivitách jsem byl rychlejší než někteří městští úředníci. Na základě mého podnětu se zpracovala žádost o rekonstrukci Centrálního sběrného dvora, nově zavedené reklamní panely jsou obsazeny, vyjma několika týdnů, a během tohoto roku se měly rozběhnout projekty na sběr textilu, elektrozařízení a rekultivace skládky. Pracovníci (pravděpodobně na rozdíl od některých úředníků) dostali předvánoční zasloužené prémie. Co se týče mé osoby, po celý rok jsem dostával pouze přidělenou smluvní odměnu a (zatím) mi nebyla vyplacena žádná mimořádná podle stanovených motivačních kritérií. Za toto jsem byl nazván ne-řádným hospodářem???

Proč jsem musel odejít doopravdy, to se asi nedozvím a nemá cenu to řešit (v médiích). Mrzí mě jen a jen to, že jsem byl odvolán od rozdělané práce bez varování a vysvětlení. Přeji novému jednateli vše dobré, jsem mu k dispozici na telefonu pro případ potřeby. A občané ať sami porovnají práci v TS v letech 2009, 2010 a 2011 za působení třech různých jednatelů…

Aleš Ondrůšek