Na programu byla konkrétně první etapa stavby, jež by se měla uskutečnit již letos mezi Lanškrounem a Rudolticemi, tedy v délce 2,6 kilometru. Investorem této akce bude Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko. Na realizaci první etapy již byl schválen finanční příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 10 milionů korun. I přesto je nutné podat v řádném termínu žádost o poskytnutí dotace. Hrubý odhad celkových nákladů na první etapu stavby se pohybuje kolem 20 milionů korun, veřejné osvětlení si každá obec, kterou cyklostezka povede, bude hradit sama. Stavba bude zřejmě dofinancována prostřednictvím úvěru, který si vezme svazek obcí Lanškrounsko a splácet ho budou zainteresované obce a města.

(zr)