Pak došlo k nezbytnému uzavření bazénu na několik týdnů, což si vyžádaly větší neodkladné práce související s přestavbou a modernizací areálu. Na jaře práce finišovaly za provozu bazénu tak, aby se umožnilo otevření na přelomu května a června.

Slavnostní otevření

V předposlední den tohoto měsíce dojde tedy nejprve – konkrétně od čtvrt na devět ráno – ke slavnostnímu otevření, od jedné hodiny do půl deváté večer bude čas vyhrazen prohlídkám části, která prošla rekonstrukcí v první etapě úprav a prací (další etapy navážou v příštím období na dokončenou první část).
Do upravených prostor bude vstup volný, ale první den zatím bez možnosti zaplavat si. Prakticky hned vedle v sousedství bazénu, v amfiteátru M-klubu, začne v sedm hodin večer tříhodinový kulturní program, v němž zatančí místní soubor T-komplex a zahraje kapela Vepřo-knedlo-zelo.
V sobotu a neděli se již počítá v bazénu s plaváním pro veřejnost: plavat se bude moci mezi 10. hodinou dopolední a sedmou vpodvečer, jedna hodina plavání bude zdarma pro jednu osobu.

Tobogán, wellness

Co bazén nabízí:
- tobogán bez spár
- wellness centrum:
• finská sauna
• turecká a bylinná lázeň
• sněžná komora
• ohřívací komora
• vířivka
Nultá etapa prací sestávala z rekonstrukce pohyblivého nerezového dna. Po první etapě, wellnesové, dojde na druhou, konkrétně přístavbu bazénu k orlovně, a později na třetí etapu prací, do níž bude patřit především přestavba vstupní části areálu.

První návštěvníci si vyzkoušejí nový tobogán, jenž se postavil beze spárů na celé trase projíždění, ale i nové centrum wellness. Město a místní technické služby se rozhodly ocenit pochopení, trpělivost a shovívavost obyvatel – vyznavačů sportu a relaxace při omezeném provozu v souvislosti se stavebními pracemi, které se prováděly od podzimu, proto ono plavání zdarma.
Návštěvníci nezapomenou bezpochyby navštívit ve wellness zóně finskou saunu, tureckou a bylinnou lázeň nebo sněžnou komoru, za novinku lze označit rovněž ohřívací komoru, zcela nově vznikla také vířivka. A pochopitelně věž s tobogánem.
Rannímu otevření by měl být přítomen olympionik (skokan na lyžích) Pavel Ploc.
Otevření krytého bazénu souvisí částečně i se čtvrtým sportovní dnem, jenž se uskuteční v pátek na náměstí Přemysla Otakara II. Od půl deváté ráno dostanou na ploše největšího čtvercového rynku v České republice příležitost k prezentování vlastních aktivit vysokomýtské sportovní kluby, oddíly a organizace. Děti a mládež využijí v pětihodinovém bloku interaktivní nabídku k vyzkoušení svých dovedností, šikovností a zájmů. (jko)