Ústí sobě!

Stane se tak prostřednictvím programu Ústí sobě!, který i letos před festivalem vyhlásil pořádající spolek Spousti. Přihlásilo se do něj šest projektů, které usilují o zkvalitnění občanského života a veřejného prostoru ve městě. Nejvíce diváckých hlasů nasbíral projekt Ústecká náplavka, který chce zvelebit prostor nábřeží na soutoku Tiché Orlice a Třebovky a vytvořit z něj místo pro setkávání a relaxaci. „S autorem vítězného projektu sepíšeme smlouvu, která definuje jednotlivé kroky – tvorbu konkrétního návrhu řešení předmětného místa, vyjednávání souhlasů od všech dotčených institucí, konkrétní realizace terénních úprav a umístění mobiliáře,“ informoval Petr Kulhavý za pořadatele festivalu, spolek Spousti.

Projekt Ústecká náplavka chce prostřednictvím terénních úprav a odpočinkového mobiliáře zvelebit nábřeží. Vzniknout má prostor pro relaxaci a setkávání lidí v blízkosti vody.

Tisíce diváků

Součástí festivalu o lidských právech Jeden Svět, který v Ústí nad Orlicí trval týden, byly nejen filmové projekce, ale i debaty nebo školní představení. V souhrnu je navštívilo přes 6700 lidí. „Desátý ročník se podařil,“ bilancuje Petr Kulhavý za Spousti, „Malá scéna se celý týden i přes krásné počasí plnila diváky, debaty s hosty byly velmi zajímavé a každý film či aktivita z doprovodného programu si našla své diváky.“