Tak například lexikon citátů obsahuje ke slovu štěstí víc než 500 různých krátkých výroků. Ale jak protichůdná jsou doporučení, kde i jak může člověk nalézt štěstí! Shoda existuje jen ohledně toho, jak krátké trvání má každé pozemské štěstí a jak je neustavičné! Jeden z citátů zní: „Štěstí znamená: dělat rád to, co musím, a smět dělat to, co mám rád.“

Máme rádi nutnost každodenních úkolů a těžkostí? A jak to je, když ke každodenním úkolům přistoupí ještě těžké životní okolnosti? Na druhé straně mnoho lidí, kteří byli osvobozeni od tíživých povinností, naříká nad obklopující je prázdnotou!

U slova „smět“ došlo v posledních desetiletích ke změně. Hranice toho, co je člověku dovoleno, se silně posunuly. Člověk nechává volný průchod svým vášním, směrnice o morálce dává stranou jako překonané a ohání se lidskými právy. Stal se tímto způsobem šťastnějším? Je snad uspokojování vášní zdrojem hlubokého štěstí? Vysoké počty sebevražd a rozvodů na to nijak neukazují.
Pravé, trvalé štěstí tedy nepřichází změnou vnějších životních poměrů - a už teprve ne posunem mravních hranic. Ale vnitřní postoj, to, co má naše srdce „rádo“, to se změnit může!.

ERWIN KUKUCZKA