Výročí už v říjnu připomněla velká vzpomínková akce v Českých Heřmanicích, kterou uspořádaly Zemědělsko obchodní družstvo Zálší a Nadační fond Josefa Luxe. Vedle Věry Luxové se jí zúčastnil ministr zemědělství a další významné osobnosti. Mezi nimi také senátor Petr Šilar, který na Josefa Luxe pro Orlický deník zavzpomínal: „Především na něj vzpomínám jako na kamaráda, přítele a spolužáka. Jako věřící jsme spolu probírali víru, to bylo velice podnětné v dobách, kdy nám bylo patnáct, šestnáct let, za to jsem mu vděčný. Vzpomínám na něj jako na člověka, který dokázal poradit a který na sebe vzal ten obrovský úkol a vzal na sebe břemeno veřejné služby, šel do politiky, a tu zvládnul, snažil se pomáhat lidem, zemědělství… Říkal, že politika se musí dělat tak, aby vše bylo srozumitelné i babičce z Orlických hor, tím myslel moji babičku, což byla velice moudrá žena. Říkal, že politika se musí dělat jasně, srozumitelně, musí být sociálně slušná. Byl pro mě příkladem."
Osobnost Josefa Luxe dnes připomene beseda – Josef Lux, křesťan v politice – s politologem Vladimírem Hanáčkem, kterou na faře v České Třebové od 19.30 hodin pořádají mladí lidovci.

„Nedílnou součástí svobody ve vyspělém světě by měla být odpovědnost. Ale my vidíme, že mnohdy tomu tak není. Svoboda končí tam, kde začíná ohrožovat druhého člověka." Josef Lux

„Josef Lux říkal, že politika se musí dělat jasně, srozumitelně, musí být sociálně slušná. Byl pro mě příkladem." Petr Šilar, senátor

„Vzpomínám na něj velice dobře, byl to člověk, který vždy našel cestu upřímné a rovné komunikace se zemědělci. Strávili jsme spousty hodin debat nad koncepcí českého zemědělství. Opravdu ho chtěl řešit a posunout dál." Václav Koblížek, bývalý ředitel okresní Agrární komory

Josef Lux se narodil 1. února 1956 v Nekoři. Během studií se oženil a s manželkou Věrou měli šest dětí: Veroniku, Josefa, Anežku, Jana, Marušku a Lidušku. V roce 1990 byl kooptován do Federálního shromáždění a byl zvolen předsedou Československé strany lidové. V roce 1992 se stal ministrem zemědělství a místopředsedou vlády. 24. září 1998 oznámil, že mu byla zjištěna leukemie. 24. září 1999 proběhla v Seattlu úspěšně transplantace jeho kostní dřeně, později však přišly vážné komplikace. Zemřel 21. listopadu 1999. Zdroj: www.fondlux.cz