Máte za sebou nepochybně velice náročné období. Nejste tak trochu rád, že jste z toho venku?
Odpovědnost už má někdo jiný, jen ten, kdo si někdy sedl na starostenskou židli, ví, co ta odpovědnost obnáší. V tomto slova smyslu ze mě odpovědnost spadla. Ale mrzí mě, že tu důvěru, kterou jsem dostal od lidí, jsem nemohl naplnit beze zbytku, protože mi k tomu nebyl dán čas vymezený celým volebním obdobím.

O důvodech vašeho odvolání toho vaši odpůrci už řekli dost, vy jste vystoupil s obsáhlou obhajobou. Kde je ale skutečně podle vás zakopán pes?
Nešlo vůbec o to, že by mnou uplatňovaný program byl špatný nebo nebyl plněn. Příklad. Paroubek usiluje o svržení Topolánka, protože se mu nelíbí modrý program, chce ho logicky nahradit oranžovým programem. V našem případě se „Paroubek“ dostal na místo „Topolánka“, ale jede dál v modré šanci. V Žamberku logika neplatí. Ve svém rozhovoru pro Žamberské listy nový starosta řekl, že „spousta věcí byla nastartována a že základní filosofie města bude i nadále pokračovat beze změn (investiční akce , privatizace bytů apod.)“. Anebo je to o získání postů a přivlastnění si programu, který nebyl neúspěšný.
Jak už jsem také uvedl dříve, od chvíle, kdy byly v roce 2006 vyhlášeny volební výsledky, jsem cítil, že část zastupitelů se nesmířila s výsledkem a celé dva roky usilovala o jejich revizi. Od roku 1990 do roku 2002 v Žamberku vládla Žamberská demokratická koalice, Chvátil byl ve funkci tři volební období. V roce 2002 došlo ke zlomu, který si zavinil sám kauzou Komerio a svým skandálním počínáním při povodních. Do té doby tu nebyla opozice, byla to selanka. Ta byla narušena po volbách 2002, kdy zvítězilo Sdružení pro Žamberk. Pak přišel rok 2006 s excelentním volebním výsledkem Nezávislých. To některým lidem vadilo.

Jak se podle vás chová nové vedení? Tajemník Prchal, jehož práce byla kritizována, údajně nemusel zatím ve své funkci nic změnit?
K žádné změně, kromě postů, jak už jsem řekl, skutečně nedošlo. Spíše se naskýtá otázka, kdo teď bude plnit čí volební program. O tom totiž od onoho 16.září až dodnes nepadla ani zmínka. Budu spolu s ostatními občany pečlivě sledovat všechno, co se kde dokončí, a naslouchat, co bude nový starosta při stříhání pásek říkat.

Zmínil jste váš volební program – jak jste při jeho plnění obstáli. Co považujete za úspěch a naopak prohru?
Jako Nezávislí jsme voličům v našem programu resp. v ODS kou vypovězené koaliční dohodě slíbili asi 71 věcí, které pro ně chceme udělat, 31 je hotových a 13 rozpracovaných, v poločasu to je víc než stoprocentní plnění těchto závazků. Proto mne mrzí, že se nepodaří tento volební program splnit tak, aby jeho hlavním garantem a zároveň nositelem odpovědnosti, přesně v duchu volebních výsledků z roku 2006 byli Nezávislí. Mrzí mě, že jej uchopí někdo jiný a jeho plnění a splnění prohlásí za svoji zásluhu…
Svědčí o tom to, že řada věcí jde dál setrvačností. Několik dní po mém odvolání se jsme získali dotaci na cyklostezku Žamberk - Letohrad, kterou jsme měli ve volebním programu, a na cyklostezku Žamberk – Líšnice, která už je nad plán. Ve stejné době jsem hovořil také s ředitelem úřadu práce, který je příznivě nakloněn tomu, aby příští rok na jaře vzniklo v Žamberku detašované pracoviště Úřadu práce. Je všeobecně známo, že Žamberk obsadil první místo v kraji v soutěži Město pro byznys. Přesto někdo říká, že město stagnuje a nerozvíjí se. Takhle bych mohl pokračovat dál. Proběhlo třeba mimořádné zdařilé setkání poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, které jsme dlouhodobě připravovali s tím zlotřilým tajemníkem a odborem sociálních věcí MěÚ a pak se tam přijde natřásat někdo, kdo s tím nemá nic společného. To není brečení, je to smutný fakt.

Někdo to tak ale vnímat může, a proto skutečnost, že jste podal trestní oznámení v kauze Komerio, může část lidí interpretovat jako pomstu.
V žádném případě se nejedná o pomstu, k tomu bych se nesnížil, to není můj styl. Důvody, proč a kdy jsem trestní oznámení podal, jsou dva: objevily se nové velmi závažné skutečnosti skutečnosti a také nechci, aby se někdy v budoucnu se po mně někdo vozil, že jsem konat měl, a nekonal. Trestní zákon stanoví obecnou povinnost nás všech, že pokud máme podezření, že byl spáchán trestný čin, máme oznamovací povinnost.

Jaký pocit ve vás po tom všem převládá?
Domnívám se, že šlo jen o to odstranit někoho, kdo byl nepohodlný. Jsem rád, že neodcházím na základě aféry nebo nějakého závažného skutku. I reakce lidí svědčí o tom, že odcházím s čistým svědomím. Lhal bych, kdybych nepřiznal, že mě jejich podpora těší a dává mi určitý pocit satisfakce. Podívejte se na výsledek krajských voleb v Žamberku. ČSSD, která tu nemá svoji organizaci ani registrované členy vyhrála nad zavedenými ODS a Koalicí. Už jsem slyšel z několika úst, že to byla určitá forma vzdoru proti událostem, které v Žamberku nastaly před měsícem. Vůbec, lidé jsou fantastičtí, potkávají mě, děkují a to je ta největší pocta, které se mi mohlo dostat. Svou práci jsem bral jako službu lidem a oni to určitě vnímali také tak.

Co vlastně budete dělat?
No, na úřad práce nepůjdu… (úsměv)