Kontrolní výbor kvůli tomu podal podnět na Krajský úřad Pardubického kraje, ve kterém žádá prověření postupu rudoltického obecního úřadu a přezkoumání účelnosti a hospodárnosti nakládání s majetkem obce.

Ještě před tím se však zastupitelé obrátili s žádostí o vysvětlení přímo na starostu Kolomého. „Pan starosta byl vyzván k podání vysvětlení, bohužel do dnešního dne bez výsledku. Kontrolní výbor upozornil vedení obce, že fakturami vydanými firmou 2K2 se starosta mohl dostat do střetu zájmů,“ vysvětlil Jaroslav Málek.

Starosta Ivo Kolomý (SNK Obce bez korupce) se na opakovaný dotaz Deníku k obvinění, které proti němu vznesl kontrolní výbor, nevyjádřil. Spolu se starostou mají být údajně ve střetu zájmů i další dva radní obce Petr Řehoř (SNK Obce bez korupce) a Jaroslav Suchý (SNK Za naše Rudoltice).

Podnět kontrolního výboru, který má redakce k dispozici, prozatím na krajský úřad nedoputoval. „Oficiální cestou skrze podatelnu dosud žádný takovýto podnět od kontrolního výboru obce Rudoltice neevidujeme,“ uvedl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Práce, které obci starosta prostřednictvím své firmy vyfakturoval, byly podle závěrů kontrolního výboru navíc proplaceny bez písemné smlouvy, navíc nebyly tyto práce radou ani zastupitelstvem schváleny. Celkem jde o částku zhruba 43 tisíc korun. Náklady na rekonstrukci školní jídelny v loňském roce vyšplhaly ze zastupiteli původně odsouhlasených tří až na částku 5,7 milionů korun. Navýšení bylo následně posvěceno rozpočtovými opatřeními.

Kritika Pirátů

Údajný střet zájmů kritizují i opoziční Piráti. „Pan starosta si sám sobě dílo objednal, zhotovil, předal a zaplatil. Písemná forma smlouvy uzavřena nebyla, ale smluvní vztah existuje v ústní podobě. V praxi to vypadá tak, že vztah uzavřel za objednatele starosta Ivo Kolomý a za zhotovitele jednatel společnosti Ivo Kolomý,“ uvedli Piráti na facebooku.