Když jsem zalistoval novým jízdním řádem Českých drah, nabyl jsem dojmu, že o turisty tento kraj, do jehož kompetence spadá objednávka regionálních spojů, snad vůbec nestojí. Jak jinak si vysvětlit skutečnost, že poslední víkendové vlakové spojení Králicka a Červenovodska s vnitrozemím je již kolem půl čtvrté odpolední? Zvlášť od jara do podzimu je taková nabídka naprosto nedostatečná a odradí návštěvníky od cesty do tohoto pěkného kraje nabízejícího řadu atraktivních výletních cílů. Přitom pouhým posunutím několika málo vlaků na trati Lichkov – Králíky – Červená Voda – Moravský Karlov do jiné časové polohy, tedy bez nárůstu vlakových kilometrů a tím i finančních nákladů, by došlo k výraznému zlepšení spojení této oblasti se zbytkem republiky.
Osobní vlak z Lichkova přijede v sobotu do Moravského Karlova v 17:11, zpět se vrací až v 19:47, avšak končí v Lichkově zcela bez přípoje. Kdyby se na zpáteční cestu vydal již v 18:27, dorazil by do Lichkova v 18:56, kde by vzniknul výhodný přípoj na spěšný vlak do Pardubic s odjezdem v 19:02 a zároveň na spěšný vlak do Klodzka a Wroclawi odjíždějící ve stejný čas.
Podobným způsobem by se dalo výrazně zlepšit spojení i v neděli. Vlak jedoucí z Moravského Karlova v 17:40 přijede do Lichkova v 18:09, přípojné vlaky na Pardubice i do Polska však odjíždějí až v 19:02, tedy po bezmála hodině čekání. Kdyby se posunul odjezd z Moravského Karlova na 18:27, byl by příjezd do Lichkova v 18:56, kde by vznikly dobré přípoje jak do českého vnitrozemí tak do Polska. Zpáteční obrat soupravy z Lichkova přes Králíky do Moravského Karlova by se tím pádem musel posunout o 50 minut později (stávající odjezd z Lichkova v 18:16, nový v 19:06), ale i zde by se nabídnul cestujícím směr Králíky a Červená Voda výhodný přípoj nejen od spěšného vlaku z Pardubic, ale i z Polska.
Jak je patrné z výše uvedených řádků, pouhým posunem několika málo vlaků do jiné časové polohy by došlo k výraznému zlepšení dopravní obslužnosti prakticky bez zvýšení finančních nákladů. Turisté i cykloturisté navštěvující malebný kraj pod Suchým vrchem by tuto úpravu jistě uvítali. Nestálo by to za zamyšlení? Nebo je snad cílem současného špatného spojení vyhnat co nejvíce cestujících z vlaků, aby se mohly následně zrušit? Pavel Bureš

Jaké máte zkušenosti vy?
Napište nám své zkušenosti, rádi je zveřejníme!
Kontakt: orlicky@denik.cz

Související články: Skončíme my na konci světa odříznuti od světa?

Vánoční dárek od Oreda?

Otevřený dopis firmě Oredo

Plánovali, aniž by vytáhli paty z kanceláře?