Přinášíme další díl seriálu, který čerpá z archivů a nabízí zajímavá srovnání, jak se ulice měst mění. Vedle sebe tentokrát pokládáme dva snímky stejného místa v Ústí nad Orlicí, objektiv je nasměrován na železniční podjezd do Hylvát. Tentokrát jde o proměnu vskutku razantní. Černobílá fotografie byla pořízena kolem roku 1975, kdy ještě v Ústí stával hotel Šebestl (velká budova vpravo). Dnes zde stojí hotel Uno. A výrazně se změnila nejen pravá, ale i levá část této ulice, dnes T. G. Masaryka. Některé domky už tu dnes nenajdete…

Ústí nad Orlicí, u Bubeníka, kolem roku 1975.Ústí nad Orlicí, u Bubeníka, současnost.

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí uvítá staré snímky, které poslouží pro zdokumentování historie města. Zájemci mohou kontaktovat správce fondu Ladislava Wochotze,
 e-mailová adresa je: wochotz@muzeum-uo.cz