„V Chocni se proti okupaci nedalo nic moc dělat. Podepsala jsem všechny petice, které byly. Bílou barvou jsme rusky psali velké nápisy, vzkazy vojákům – Jděte domů, kontrarevoluce není. Jdi domu, Ivane, čeká tě Nataša a podobně. Asi si to nepřečetli, ale naše nápisy byly dlouho na mostech na podezdívce plotu Kubíčkovy vily,“ vyprávěla Hana Vavříková žákům Základní školy Svatopluka Čecha. Ti si minulý rok v září stanovili v rámci historického kroužku cíl – zmapovat lokální události srpna 1968. A to se jim, navzdory pandemii a distanční výuce, skutečně podařilo. Výsledkem je expozice vystavená v Orlickém muzeu v Chocni, kde si lidé mohou prohlédnout žákovské práce i autentické dobové fotografie a dokumenty.

„Toto je moje babička. Byla vedoucí skautského družiny Poštolky,“ ukázala žákyně Justýna Kučerová na jeden z panelů výstavy. Ten se soustředí na vzpomínky členů Junáka a také na zákaz činnosti skautského oddílu. Také Justýnina babička bolestivě prožívala zákaz skauta a své vnučce o tom vyprávěla.

A osobní vztah k jednomu z představovaných pamětníků má také žák 9. ročníku Jiří Linhart. „Tohle je můj pradědeček, nesouhlasil se srpnovou okupací,“ představil část výstavy, která se zabývá perzekvovanými místními osobnostmi. „Po jeho nesouhlasu následovaly prověrky, domácí prohlídky a byl také ve vyšetřovací vazbě,“ pokračoval pravnuk Jiřího Součka, který byl poté s rodinou poslán na druhý konec republiky, na státní statek Tachov. „Po revoluci se stal dokonce na chvíli poslancem Federálního shromáždění, pak začal podnikat,“ dodal Jiří, který svého pradědečka ještě pamatuje.

Výstava instalovaná v Orlickém muzeu nabízí dobové fotografie, autentická a překvapivá vyprávění i unikátní materiály, které se žákům podařilo získat nejen z Archivu bezpečnostních složek. V oknech muzea navíc visí nesouhlasná hesla, které v srpnu spontánně začali psát lidé po celém Československu, Choceň nevyjímaje.

Souhrn více jak půlročního žákovského bádání nabízí také publikace, kterou žáci historického kroužku pod vedením paní učitelky Martiny Krskové vydali. „Práce žáků historického kroužku patří mezi to nejlepší, čím se naše škola může pochlubit, a nic na tom nezměnila ani doba covidová,“ pochválila badatelskou činnosti žáků ředitelka školy Zdena Müllerová. Historický kroužek totiž již řadu let na škole působí a svými projekty sbírá jeden úspěch za druhým a o tom, že jej žáci navštěvují rádi svědčí i letošní ročník. „Musím se přiznat, že jsem v tomto školním roce přemýšlela, zdali projekt kvůli distanční výuce nepozastavit. Žáci ale sami projevili iniciativu a chtěli pokračovat v práci on-line,“ vysvětlila Martina Krsková, která za úspěchy historického kroužku stojí.

Zájemci mohou výstavu navštívit do neděle 13. června.