Začátkem března byl zpozorován přílet čápa bílého na hnízdo i ve východních Čechách – v Jičíně.

NĚKTEŘÍ ČÁPI ZŮSTÁVAJÍ

Česká společnost ornitologická aktivně sleduje počet hnízd na našem území. Aktuálně je k dnešnímu dni zpozorováno čtyřicet dva již obsazených hnízd.

A že je na čápy přeci ještě moc brzo? „Chování čápů se mění. V posledních letech se stále více setkáváme se zimováním ptáků nejen v jihovýchodní Evropě, ale i v Česku. Teplejší zimy a nízká, či dokonce žádná sněhová pokrývka umožní čápům naši zimu přežít," informovala Gabriela Dobruská z České společnosti ornitologické.

Při pohledu na mapu hnízd většinu z těch doposud obsazených vidíme v západní části republiky. To je totiž jedna z hlavních tahových cest.

POMOCI MŮŽE KAŽDÝ

Přílet těchto ptáků mohou monitorovat i dobrovolníci. Těch se za loňský rok připojilo přes pět set a zkontrolovali osmdesát pět procent hnízd. Celkový počet zkontrolovaných hnízd se tak oproti předloňskému roku zvýšil o více než deset procent. Česká společnost ornitologická vítá i údaje o tom, že čápi zatím na hnízdech nejsou nebo že je hnízdo poškozené.

Čápi nepatří mezi nejvíce ohrožené druhy, ale jsou ohrožení ničením hnízd, dráty a sloupy vysokého napětí i počasím. Podle ornitologů čápi bílí postupně opouštějí úrodné nížiny a stěhují se výše do hor, což jim usnadňuje i změna klimatu. Naopak černí čápi se z dříve plachých lesních ptáků, které bylo těžké jen zahlédnout, stávají stále běžnějšími a lidé se s nimi nezřídka setkají i na potoce uprostřed vesnice.