Ústí n. O. Roska uspořádala pro své členy, pacienty s roztroušenou sklerózou, týdenní rekondiční pobyt v bezbariérovém penzionu na Pastvinách, v celkovém počtu 23 členů.

Program byl opět bohatý a zajímavý. Stěžejním úkolem byla jako vždy pohybová aktivita a různé techniky cvičení s využitím řady pomůcek a následné relaxace pod vedením vyškolených cvičitelek. Paní Libuše Částková z rehabilitačního oddělení nemocnice v Ústí nad Orlicí se tentokrát zaměřila na techniku správného dýchání a zpevňování pánevního dna. Doplňující byly prvky jógy, masážní techniky a pro každého 2 masáže.

I v přednáškách proběhla tematika nutnosti každodenního cvičení, nechyběly informace o možnostech v léčbě RS, o nových lécích, alternativní medicíně, jarní detoxikaci, bylinkách, stravovacích návycích aj. Na procvičení jemné motoriky jsme se zaměřili při ergoterapii. Zážitkem byla muzikoterapie vedená paní Terezou Kellerovou. Seznámila nás s netradičními hudebními nástroji, na které si všichni zahráli. Zpěv a příjemná pohoda vládly při hudebním večeru. Rádi bychom poděkovali městu Ústí n. O. za podporu, která umožňuje organizaci Roska Ústí n. O. realizovat akce. Tyto aktivity přispívají k začlenění pacientů s RS do aktivního života. Hana Pauková