„Otevírání Velikonoc ve znamení zelené ratolesti ve mně zanechalo hluboký otisk. Slovy je zážitek téměř nepopsatelný. Naši sousedé spojují Květnou neděli s církevním obřadem, který připomíná Kristův vjezd do Jeruzaléma," přibližuje radní zodpovědná za partnerské vztahy a kulturu, jak prožila poslední neděli čtyřicetidenního půstu.
„Všudypřítomné květy a palmové větve, rozličně zdobená vejce, stoly obložené velikonočními dobrotami typickými pro určitou oblast provoněly klášterní chodby," popisuje Jana Zamazalová atmosféru jarmarku, kde nechyběly ukázky lidových obyčejů. „Setkání považuji za inspirativní. Znovu jsem si uvědomila, že kulturní tradice Květné neděle nepatří mezi starosvětské vzpomínky, ale je znakem naší sounáležitosti."
Město Letohrad spolupracuje s městem Bardo od roku 2009. Společně se podílejí za přispění evropských peněz na rozvoji přeshraniční turistiky mezi oběma městy. Z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis jsou financovány projekty BardoNALD – Letohrádky, nová muzejní expozice sirkařství a letos je to akce Letohrad Bardo – Hudba bez hranic v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad 2013.  (mag)