Letos byly ve veřejném hlasování města vybrány čtyři projekty. Jeden z nich se týkal obnovy Janderovy vyhlídky, historického „Paraplete“ nad Kerharticemi, které bylo vybudováno Okrašlovacím spolkem v roce 1928 a bývalo oblíbeným místem turistů s vyhlídkou na Ústí nad Orlicí.

Protože Janderova vyhlídka leží na lesním pozemku, město tuto památku obnovit nemůže. Proběhlo tedy jednání s Lesy České republiky, které potvrdily, že obnovu vyhlídkového místa realizují ze svých zdrojů v průběhu roku 2023.

K realizaci bude přizváno také městské muzeum a to především kvůli zachování původního vzhledu vyhlídky. Díky tomu bude poskytnuta dostupná fotodokumentace a podklady k vytvoření textu na informační tabuli, kterou Lesy ČR umístí v blízkosti vyhlídky.

close Foto k vyhlídce info Zdroj: Archiv města Ústí nad Orlicí zoom_in