Úfórum únor – březen 1990

Aktuality
Na základě dohod od kulatého stolu, jehož se zúčastnili zástupci ČSS, ČSL, KSČ, OF a NF, odstoupili ze svých funkcí místopředseda MěstNV pan Jaroslav Kroulík a tajemnice MěstNV Jana Knapová. Na jejich místa a byli plénem zvoleni ing. Jaroslav Škeřík, ČSL, jako místopředseda, a ing. Václav Brynda, bezpartijní, jako tajemník.
Dále byli do rady MěstNV zvoleni následující poslanci: ing. Karel Blank, Jan Lehký, ing. Gunnar Künzel, ing. Jozef Polák a MUDr. Petr Žitný.
Plénum MěstNV bylo doplněno na počet 108 poslanců, takže pouze tři obvody zůstaly neobsazeny. Odstupujícím poslancům, převážně z řad KSČ, bylo poděkováno za poslaneckou činnost v uplynulém období.


Na kolotoči sedí důchodci?

Vážení přátelé,
v současné době stále slýcháme svoboda, svobodné volby, demokracie atd. Tato slova nám znějí libozvučně, hezky se poslouchají, ale zůstávají jen slovy, protože je vyslovují lidé, kteří z významem těchto slov nemají nic společného a ani jim nenáleží tato slova vyslovovat. Uvedu několik příkladů. Na OV společenských organizací zastávají funkce okresních tajemníků stále členové KSČ, které do funkcí dosadila jejich strana. Jedná se o OV ČSŽ, OV ČSČK, OV SI, OV SPB, OV SČSP, OV NF apod. Pokud některý z tajemníků z funkce odchází, tak ne z vlastní vůle, ale protože jde do důchodu. Před tím si ale najde za sebe náhradu opět mezi členy KSČ, kterou pak vehementně prosadí. Tito funkcionáři se veřejně neprojevují, nezúčastňují se žádných mítinků, jen ve stínu současného dění čekají, jestli třeba znovu nepřijde jejich doba. Proto se divím, že si toho někdo nevšiml již dříve. Vždyť tito lidé jsou ve svých funkcích pro současnou dobu velmi nebezpeční. Pokud se v tomto neudělají radikální změny, nemůžeme mluvit o demokracii a slova, která jsem uvedl v úvodu, ztrácejí na významu.

Rozehnal Václav, VM


Kulatý stůl bez paměti?

Čtu Jiskru Orlicka z 20. února a nevěřím vlastním očím. Kulatý stůl okresu doporučil České národní radě, aby JUDr. Jana Fajfrová byla zvolena soudkyní Okresního soudu v Ústí nad Orlicí.
Ptám se znovu očitého svědka nedávného politického procesu s Františkem Stárkem: byla to opravdu paní doktorka Fajfrová, která soudila a odsoudila autora Vokna a Voknonovin na dva a půl roku do vězení? Byla to paní doktorka Fajfrová, která rázně vynesla vyšší trest než požadoval pan prokurátor Mazanec? Byla to paní doktorka Fajfrová, která tak „proslavila“ Ústí i v zahraničí? Ano, říká očitý svědek, byla to ona. A vynesla vysoký trest v době, kdy bylo zřejmé, že doba politických procesů má na kahánku.
Ptám se proto: kdo vlastně takovou soudkyni doporučuje? Na čí doporučení se spolehlo OF u kulatého stolu? Komu vlastně OF naletělo a stalo se tak spoluručitelem soudkyně, která byla aktivní vykonavatelkou stranické zvůle v soudnictví? Hledání odpovědi nemůže být dlouhé. Její zveřejnění také ne.

Dr. Ivan Mervart,
Ústí nad Orlicí II