Úfórum č. 7 (16. únor 1990)

Z jednání u kulatého stolu ONV
V úterý 13. února proběhlo další kolo jednání o složení rady a funkcionářů ONV, neboť plenární zasedání dne 8. 2. se poslancům příliš nevyvedlo. Neschválili návrhy OF na místo tajemníka a dvou členů rady. Účastníci kulatého stolu předložili všechny důvody, proč navrhovali své zástupce. Důvody poslanců však zůstaly utajeny tajným hlaso〜váním.
Při úterním jednání proto zástupci OF okresu předložili delegaci KSČ prohlášení OF, v němž doporučili, aby KSČ navrhla některým svým členům–poslancům odstoupení z poslaneckých míst. Po vzrušené debatě se dospělo ke stanovisku respektovaném všemi stranami, že složení pléna by napříště mělo zahrnovat 65 bezpartijních, 30 KSČ, 10 ČSS a 10 ČSL poslanců. KSČ doporučí, aby z poslaneckých míst odstoupili ti poslanci, kteří už ztratili kredit v plénu. Při podrobném zkoumání seznamu poslanců se např. zjistilo, že 11 dosavadních poslanců, dosavadních členů KSČ, konvertovalo k bezpartijním…
Na místo tajemníka ONV byl byl OF doporučen JUDr. Petr Nuckolls, zatím právník St. statku Č. Třebová, občan Ústí nad Orlicí…⋌ (gs)

Okresní konference OF už příští neděli!!!
Na neděli 25 . února svolává OC OF konferenci, jíž se zúčastní zástupci téměř padesáti míst okresu, registrovaných u okresního OF. OF zve i hosty z KC Praha a některých sousedních okresů. Nebudou zváni představitelé politických stran, pokud je místní OF nezahrnou do svých delegací (např. členy nově vznikajících stran). Pracovní náplň konference bude zaměřena především k volbám do FS a dalším námětům.

Svým kandidátem bude OF zastoupeno v prověrkové komisi, prověřující činnost StB a SNB v okrese. Do občanské komise budou jmenováni tři další zástupci okresního OF. Tyto komise začnou pracovat ještě v únoru. Výsledky se očekávají během dubna.

Připomínky, petice a protesty proti pobytu vojsk SSSR na našem okrese zasílejte na FS do Prahy k rukám poslance Michaela Kocába, který v této věci řídí poslaneckou komisi, kopii zaslaného materiálu adresujte MUDr. Špátovi, poslanci FS, na adresu OF Ústí n. O., Smetanova 615.

Staronové metody?
O tom, že „bývalým a jim podobným“ opravdu nedochází dech, svědčí i dvě události z minulého týdne. První se odehrála v oblíbené restauraci Na Štěpnici (tj. Na Louži), která bezesporu patří k těm nejlepším v našem městě hlavně díky vysoké úrovni poskytovaných služeb a vystupování personálu. Jak nám sdělili dva návštěvníci tohoto podniku, byla v podvečer 8. února slovně napadena paní Anita Cihlářová (jedna ze zaměstnankyň restaurace) za to, že nabízela hostům k prodeji nejnovější vydání nezávislého týdeníku Úfórum. Jistý pan Štěpán se velice oháněl argumenty jako „kdo vám povolil, máte smlouvu o prodeji, já se na to podívám a já vám…! (?!). Paní Cihlářová se zmohla pouze na argumenty o tom, že „prodává, protože je o noviny zájem, lidé je chtějí a nic z prodeje nemá“. Zajímalo by nás, co panu Štěpánovi na tom, že jsou Na Štěpnic vlastně pouze poskytovány dobré služby zákazníkům, vadí? Domníváme se, že snad už je konečně pryč doba, kdy se muselo (s odpuštěním) „s každým prdem běžet na úřad pro razítko“. Pokud se to panu Štěpánovi nelíbí (čímpak že se vlastně živí?), ať snad raději změní lokál..

Druhý případ je z pondělka 12. února. Zhruba v době konání mítinku na náměstí vstoupil do prodejny „Chléb – pečivo“ zatím neznámý člověk (pomenší, kolem padesátky, méně tmavých vlasů, knír, modrá bunda) s dotazem na vedoucího „kdo napsal to svinsvo proti Rusákům?“ – čímž myslel poměrně vtipnou parafrázi na známého televizního Mrazíka, požadující odchod sovětských vojsk, která byla už více jak dva týdny na výloze obchodu. Když se dozvěděl, co potřeboval, obořil se na vedoucího slovy: „s takovými jako vy zatočíme, to uvidíte!“ a než se šokovaný (a v té chvíli už i značně rozzuřený) vedoucí vyřítil spoza pultu, zmizel neznámý statečný bojovník za „jediný pořádek“ v davu lidí, kteří odcházeli z náměstí. Asi měl dost štěstí, protože pan vedoucí není žádný střízlík a rozhodně není z lidí, kteří by se báli. A asi by se vidělo, kdo s kým by zatočil..