Bude probíhat od 9 do 11 hodin po celé dopoledne ve všech pěti nemocnicích v Pardubicích, Chrudimi, Litomyšli, Svitavách a Ústí nad Orlicí. Návštěvníci mohou získat řadu důležitých informací týkajících se správné hygieny rukou a odnést si informační letáky. Zároveň si veřejnost může vyzkoušet speciální dezinfekční prostředky a ověřit si čistotu svých rukou pod ultrafialovým lampou v tzv. black boxu.

„Každoročně se tato akce těší velkému zájmu veřejnosti, což je pozitivní. Hygieně rukou věnuje naše společnost trvale zvýšenou pozornost. Můžeme se tak s návštěvníky podělit o naše zkušenosti a zvýšit jejich informovanost. Je to velice důležité, protože správné mytí rukou je jeden z nejlehčích způsobů, jak zabránit vzniku řady nemocí,“ řekla manažerka ošetřovatelské péče Nemocnice Pardubického kraje Gabriela Medunová.

„Správně umyté a v čistotě udržované ruce jsou klíčovým preventivním opatřením proti přenosu mnoha infekčních onemocnění. Může se jednat o hepatitidu typu A, úplavici, virové průjmy a mnoho dalších infekcí.“ upozornil ústavní epidemiolog Nemocnice Pardubického kraje Milan Bořek.