„Bylo to dobrý, byl to zážitek," hodnotila osmiletá Tereza Nováková z Přívratu, která byla kvůli významné návštěvě na poslední hodinu omluvená ze školy.
Na českotřebovském Starém náměstí sebral odvahu šesťák Josef Michal a prezidenta se zeptal: Mohlo by se nějak vylepšit školství? „Mám dojem, že tě čeká zářivá budoucnost. Máš možnost vybrat si školu, do které půjdeš. Vím, že každý by chtěl studovat vysokou školu, osmdesát procent populačního ročníku studuje vysokou školu, jen dvacet má na to, aby ji dokončilo. Chybí nám řemeslníci, technici, je u nás přeprávníkováno, přeekonomováno a tak dále. Vyber si obor, který tě uživí a po kterém je poptávka. Byl bych rád, abys vyštudoval učební obor, který bude ukončen mistrovskou zkouškou," odpověděl mu prezident.