Efektivní hospodaření se stává centrem pozornosti samospráv, jež hledají způsoby, jak dosáhnout nižší energetické náročnosti. Město Vysoké Mýto se před časem rozhodlo připojit k projektu „Energetický management a decentralizovaná energetika se zaměřením na biomasu v regionech“. Uskutečňuje ho společnost Centrum pro komunitní práci ve spolupráci se společností Porsenna.

Vysoké Mýto se stane místem dvou školení pro zástupce obcí, příspěvkových organizací, neziskového sektoru a obyvatele zajímající se o tuto tematiku. První setkání se zaměřilo na úspory energie, na využití biomasy, sluneční energie nebo bioplynových stanic. Druhé setkání na městském úřadu se připravuje na 5. října. Více než šestihodinový program bude sestávat z postupů při financování energetických projektů, dojde na workshop, jenž předvede možnosti regionu při úsporách a sestavování energetických plánů v obcích.

„O tuto problematiku a úspory se dlouhodobě zajímáme, v provozu je u nás třeba bioplynová stanice. Nevíme ovšem, kolik která organizace spálí a spotřebuje různých energií za rok. Zmapujeme postupně situaci a pak rozhodneme o konkrétních opatřeních, která by prospěla hospodaření a úsporám v objektech a prostorách spravovaných městem,“ podotkl k tématu místostarosta města František Jiraský. Ve Vysokém Mýtě jsou čtyři desítky objektů, které přicházejí v úvahu v souvislosti s případnými úsporami energií. Patří mezi ně kromě jiných například budova Šemberova divadla.

(jko)