Prosíme naše čtenáře, aby zapátrali ve svých archivech a přinesli k nám do redakce či zaslali na email: dana.pokorna@denik.cz fotografie z oslav tohoto tradičního svátku. Dobové meze se nekladou, uvítáme fotografie z podnikových oslav i firemních večírků nejen z nového tisíciletí, ale hlavně z doby dlouho před pádem komunismu.  (red)