Půjde o člena letohradské městské policie, který bude na základě smlouvy měst sloužit na plný úvazek v Jablonném nad Orlicí. Podobnou smlouvu už má Letohrad uzavřenou od roku 2011 i s Dolní Dobroučí.

Podle jablonského starosty Miroslava Wágnera bude město strážníka potřebovat z více důvodů. „V prvé řadě chceme zavést městský kamerový systém, do kterého může vstupovat jenom Policie ČR nebo zaměstnanci či spolupracovníci městské policie. Náš městský policista bude také dohlížet na dodržování veřejného pořádku, případně nočního klidu, regulovat parkování ve městě," vypočítává starosta, co bude mít strážník na starosti.

Konkurz je vypsán. Když bude výběrové řízení úspěšné, podle letohradského starosty Petra Fialy by nováček mohl nastoupit do řad letohradské městské policie na začátku března. Poté musí absolvovat nezbytná školení a výcvik. V Jablonném nad Orlicí předpokládají, že by mohl začít sloužit někdy v polovině roku. „Místo již máme vyčleněné, služebna bude vedle městského úřadu. Počítáme i s částkou, kterou na jeho službu vyčleníme z rozpočtu města," řekl Miroslav Wágner. Že je potřeba zvýšit dohled nad dodržováním veřejného pořádku a místních vyhlášek, se zmiňovaly i volební programy stran a uskupení, které v Jablonném kandidovaly do zastupitelstva. „Mám trochu obavu, že jeden člověk bude časem málo," dodává zdejší starosta.

V Jablonném například opakovaně dochází k porušování obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, která stanovuje konec hudebních produkcí a kulturních podniků ve všedních dnech i o víkendech. Oko strážníka, i když bude sloužit na plný úvazek, na celé město nedohlédne. Novým pomocníkem však mají být i kamery, které zde budou v letošním roce instalovány. Mohlo by jich být až šestnáct, v letošním roce se počítá s pěti, které se objeví na nejdůležitějších místech.

"Nechali jsme si od policie vypracovat mapu přestupků a trestných činů, kamery budou právě v místech, kde jich bylo nejvíce," říká Miroslav Wágner na otázku, kde je dohled nejpotřebnější. Jednat se má o náměstí a jeho okolí nebo parkovací plochy.

Technologie na městský kamerový systém už byla vybrána, následovat budou výběrová řízení na dodavatele a zkoušky kamer tak, aby poskytovaly optimální záběry v odpovídajícím rozlišení. Jak dlouho to potrvá, je těžké odhadnout. Jablonská radnice předpokládá, že k vybudování městského kamerového systému dojde během první poloviny letošního roku.