V Jablonném nad Orlicí některým obyvatelům tento pocit jistoty chybí. Což mimo jiné vyplynulo z ankety, kterou Deník ve městě provedl před několika týdny.

Když policie chybí

Důchodkyně Eliška se nám svěřila, že v domě jim dělá starosti agresivní soused. „Všem nadává a vyhrožuje, ale v daný moment, když řádí, tu policie není. Než se dovoláte, zmizí. Stávají se případy, kdy by člověk policii potřeboval,“ říká jablonská důchodkyně. „Policie by tu měla být, třeba minulý měsíc nám tady ukradli bankomat,“ potvrzuje prodavačka Blanka Jarmarová. Důchodce Jiřího Duku trápí něco trochu jiného, to však s absencí policie také souvisí.

„My bydlíme v kolonii, máme tam úzkou silnici, kde nikdo nedodržuje stanovenou ´čtyřicítku´. Je to tam nebezpečné. Každý tam jezdí osmdesát, a dokonce i stovkou, a přitom tamtudy chodí děti do školy. Upozorňoval jsem na to i starostu. Rychlost tam jezdila měřit městská policie ze Žamberku, byla tam párkrát. Ale když je tam řidiči vidí, dávají si potom znamení a zpomalí. Ale o sobotách a nedělích to tam lítá, že člověk občas musí skákat do příkopu,“ říká znepokojeně Jiří Duka.

Místní obvodní oddělení Policie ČR bylo k 1. lednu 1998 sloučeno s oddělením letohradské policie. V současné době do Jablonného denně zajíždějí policisté a provádějí zde obchůzkovou činnost. Kromě Policie ČR se o Jablonné dělí městská policie Letohrad a Žamberk. Letohradští strážníci se starají o veřejný pořádek, žamberští o měření rychlosti. Na vlastní městskou policii nemá ani ne třítisícové Jablonné peníze.

Čísla jsou proti

„Bývala tady stanice se sedmi policisty, ale bylo konstatováno, že taková stanice není schopna zajistit čtyřiadvacetihodinovou službu, a proto byla sloučena s letohradskou,“ rekapituluje starosta města Miroslav Wágner a pokračuje: „Znovuzřízení oddělení policie projednáváme už dlouho. Čísla však jasně hovoří v náš neprospěch. Trestná činnost tu patří mezi nejmenší v okrese a objasněnost k nejvyšším. A vzhledem k celkové situaci v Policii ČR to je nereálné, přesto je to podnět zastupitelstvu, abychom dopisem oslovili ministra vnitra. Jsme klidným městem, co se týče krádeží nebo vražd, ale policie neřeší veřejný pořádek.“

Starosta poukazuje především na rušení nočního klidu způsobené, jak říká, „návštěvnickým produktem“ diskotéky na náměstí. Diskotéka Galaxy sídlící v domě místní podnikavé rodiny Tomkových je v kapitole „Policie“ samostatnou podkapitolou. Je trnem v oku, ačkoli by se spíš hodilo „v uchu“, nejen starostovi, ale i dalším lidem v jejím okolí, které obtěžuje hlukem, respektive nyní obtěžují obyvatele na náměstí především hluční návštěvníci klubu.

„Je to zaměřené proti nám, protože město tenhle dům chtělo,“ brání se Lukáš Tomek (na snímku) a pokračuje: „ My teď diskotéku pronajímáme, takže zodpovědnost je na provozovateli. Ten zatím žádný problém nemá, protože městu platí, co po něm chtějí. Problém není ani tak s hlukem diskotéky, teď už je tam limitér, aby se nemohla přehlučovat, ale spíš s tím, co je venku. To je věc policie, ale ta tu není. My sami ji tu chceme, dějí se tu hrozné věci: nedávno ukradli bankomat, vykrádají se auta a u Filipina se dokonce kradou.“

Přijďte se zeptat

Dodržování nočního klidu především v době konání diskoték jezdí do města hlídat městská policie Letohrad, jež má čtyři strážníky. „Vyjíždíme na výzvu starosty většinou v nočních hodinách,“ upřesnil velitel Jaromír Hrubý a pokračoval: „Rušení nočního klidu můžeme řešit na místě blokově nebo domluvou.“ Jak dodal, sám neví, jak to bude dál, protože v Letohradu se má otevřít druhá diskotéka, což je na dva strážníky včetně Jablonného dost rajonů.

Co s tím, můžete se dnes po třetí hodině odpoledne na Náměstí 5. května zeptat představitelů svého města. Pomoci by mohl kamerový systém, o němž společně uvažují města Jablonné, Letohrad a Žamberk, zvýšení počtu strážníků nebo policistů. Za pokus stojí i oslovení ministra vnitra kvůli znovuzřízení oddělení Policie České republiky.