„Po odpolední směně v pátek 27. března firma zahájí odstávkový režim utlumení výroby. Do konce měsíce s významně omezeným počtem zaměstnanců proběhne dokončení nezbytných technologických a logistických procesů a zakonzervování výroby před následným restartem, který předpokládáme po Velikonocích,“ sdělila PR a marketingová manažerka Katarína Němcová.

Cílem opatření je minimalizovat dopady na zaměstnanost a konkurenceschopnost firmy. Bezprostředním důvodem dvoutýdenního utlumení výroby je podle Kataríny Němcové nestabilita v dodávkách potřebných dílů, způsobená šířením koronavirové nákazy.

Na přerušení výroby, nejen v Ivecu, tlačili od minulého týdne i odboráři. „Vyzývám vlastníky a manažery obchodních společností, které dosud výrobu nepřerušily, a přitom jejich produkce neslouží k řešení život ohrožujících stavů obyvatel, aby si v této kritické situaci uvědomili společenskou zodpovědnost za zdraví a životy občanů,“ prohlásil předseda Odborového svazu KOVO Jaroslav Souček.

Osmdesát procent ze mzdy

Vzhledem k tomu, že přerušení výroby přichází ze strany zaměstnavatele, náleží pracovníkům náhrada mzdy ve výši 80 procent průměrného výdělku. Zaměstnanci však mají na výběr, kdo si nechce příjmově pohoršit, může po dobu čtrnácti dnů čerpat dovolenou s náhradou mzdy ve výši 100 procent průměrného výdělku. „Přednost před překážkou v práci má individuální čerpání dovolené. Věříme, že pokud všichni budeme v osobním i pracovním životě striktně dodržovat vládou stanovená pravidla, společně zvládneme i tuto zcela novou nelehkou situaci,“ pokračuje Katarína Němcová.

Čtrnáctidenní přerušení výroby se týká všech kmenových zaměstnanců Iveca i agenturních pracovníků s výjimkou těch, kteří pomáhají dokončit klíčové výrobní procesy nebo budou zajišťovat služby v době výluky. Agenturních zaměstnanců je v Ivecu necelá tisícovka.

Brány vysokomýtského výrobního závodu se uzavřou dnes v deset hodin večer. Znovu by se zaměstnanci měli do ztichlého areálu vrátit po Velikonocích. Záležet však bude na tom, jestli se firmě podaří vyřešit problém na straně dodavatelů. „Podmínkou úspěšného restartu je obnovení zásobování od dodavatelů ze zahraničí. Naším prvořadým zájmem zůstává i nadále bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců,“ uzavírá Katarína Němcová.

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník